02.05.2010

Workshop «El Capital de Karl Marx»

Aquest seminari es planteja com un espai d'investigació conjunta al voltant d'una obra de fonamental rellevància pels estudis que es porten a terme al CEMS. Durant el present curs acadèmic, el treball s'articulará al voltant a la discussió i interpretació de la primera meitat del volum I de El Capital i es contempla que al final del mateix sigui possible publicar els resultats de les esmentades investigacions.

El seminari té una periodicitat mensual i romandrà sempre obert a la incorporació de nous membres.

Primera sessió:

Dimecres 28 d'octubre de 2009 a les 16:00 h. a l'aula 40.043 (Edifici Roger de Llúria).
Materials de discussió:  
1) Pròlegs i epílegs que precedeixen el Llibre I de El Capital
Primera part / segona part. 
2) Class 1 "Introduction", del professor David Harvey.  

marx
Segona sessió:

Dimarts 14 de desembre de 2009 a les 16:oo h a l'aula 20.233 (Ed. Jaume I).
Materials de discussió:
1) Capítol 1 del Llibre I de El Capital.
2) Class 1 i class 2 del professor David Harvey.

Tercera sessió:

Divendres 5 de febrer de 2010 a les 16:00 h a l'aula 20.283 (Ed. Jaume I).
Materials de discussió de la segona sessió.

Cuarta sessió:

Dilluns 1 de març a les 16:00 h a l'aula 20.233 (Ed. Jaume I).
Materials de discussió: Capítol 2 del llibre I.

Quinta sessió:

Dimarts 13 d'abril a les 16:00 h a l'aula 20.233 (Ed. Jaume I).
Materials de discussió: Capítol 2 i 3 del llibre I.

Veure edició en línia del llibre I.

Sisena sessió:

Dilluns 26 d'abril a les 10:00 h a l'aula 20.233 (Ed. Jaume I).
Materials de discussió: Capítol 3 del llibre I.

Setena sessió:

Dimarts 18 de maig a les 10:00 h a l'aula 20.233 (Ed. Jaume I).
Materials de discussió: Capítol 3 del llibre I.