Reconeixement acadèmic per aprenentatge de llengües

Aquesta normativa s'emmarca en la línia de treball de promoció de les llengües que la Universitat Pompeu Fabra està desenvolupant per mitjà del Pla d'Acció pel Multilingüisme, i té per objectiu regular el reconeixement acadèmic en crèdits en els estudis de grau pel que fa a l'activitat universitària d'aprenentatge de llengües.

Són objecte del reconeixement acadèmic en crèdits aquelles activitats formatives d'aprenentatge de llengües que els estudiants de la UPF hagin realitzat durant el període acadèmic en què cursen els estudis de grau en els quals obtenen el reconeixement.

Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits