Sistemes de garantia de qualitat

 

La UPF té clarament establerts els mecanismes per controlar i assegurar, en cada moment del procés, la garantia de la qualitat del doctorat. Pel que fa al Doctorat en Història, a banda del coordinador del Doctorat, la responsabilitat de vetllar per la qualitat del doctorat recau en la Comissió Permanent de l'IUHJVV i en la Comissió del POP en Història. En aquestes comissions es fa el seguiment de tot el procés, des de l'admissió de l'estudiant fins a l'autorització de la lectura de la tesi doctoral. Una de les seves funcions primordials és vetllar per la qualitat del doctorat, valorar-ne el desenvolupament i els resultats i, finalment, introduir millores progressives en el seu funcionament.


Sistema intern de garantia de la qualitat del programa

Òrgan responsable del sistema de garantia de qualitat del programa