Publicacions

 


Llibres

Federico Garcia Lorca i CatalunyaFederico García Lorca i Catalunya
Coordinació i edició: Antonio Monegal i José M. Micó
Barcelona, Institut Universitari de Cultura i Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, 2000. ISBN: 84-7794-675-2
Difusió gratuïta
Aquest volum recull les actes del simposi "Federico García Lorca i Catalunya", que va tenir lloc de l'11 al 13 de maig de 1998.
La primera secció inclou les ponències i la taula rodona dedicades al teatre amb intervencions de: Dru Dougherty, Antonina
Rodrigo, Paul Julian Smith, Manuel Aznar Soler i Lluís Pasqual. La segona està dedicada a les avantguardes amb les intervencions
de: María Clementa Millán, Andrew A. Anderson, José Corredor-Matheos, Fèlix Fanés i Albert Manent. L'última secció reuneix la
presentació de Frederic Amat sobre el rodatge de Viaje a la Luna i la conferència de clausura de Pere Gimferrer.

  

La Poesía en Curso La poesía en curso
Luis Garcia Montero, Carlos Marzal, Jorge Riechmann, Felipe Benítez Reyes, Juan Luis Panero, José Viñals
Barcelona, Institut Universitari de Cultura, 1998. ISBN: 84-88042-25-6
Difusió interna i institucional
Es recullen en aquest llibre, sense altre designi que el del record, les sis lectures que, sota el títol La poesía en curso, van
tenir lloc entre març de 1995 i novembre de 1997 a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. A més a més,
amb aquest volum, que reuneix i millora els modestos quaderns que es van preparar per a cada ocasió, es dóna inici a les
publicacions de l'Institut Universitari de Cultura.

 

Estética y religión

Estética y religión. El discurso del cuerpo y los sentidos
Editors: Amador Vega, J. A. Rodríguez Tous i Raquel Bouso
Barcelona, Er, Revista de Filosofía, Col·lecció Documentos, 1998. 563 pàg. ISBN: 84-89354-78-2
Des de les disciplines humanístiques rarament trobem una aproximació a la religió i a allò sagrat des del discurs de l'estètica filosòfica moderna. Amb la intenció d'unir sota aquesta perspectiva les diverses ciències de les religions i donar cabuda entre elles a l'estètica, l'Institut Universitari de Cultura va organitzar l'octubre de 1996 el Simposi Internacional amb el lema "Estètica i Religió. El discurs del cos i dels sentits", com a segon dels congressos de la Societat Espanyola de Ciències de les Religions. Els articles que formen aquest volum són el resultat d'una selecció dels treballs que es van presentar al Simposi. L'ordre dels articles respecta, sempre ha estat possible, la divisió temàtica del Simposi.

  

 

Ludovico AriostoLudovico Ariosto. Tres sátiras
Edició bilingüe
Traducció de José María Micó
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. Seminari d'Edició de Textos, 1997. 59 pàg., Col·lecció Parva domus; 1. ISBN: 84-88042-20-5
Difusió gratuïta

 

 

 

 

 


Revistes

Revista FORMA (http://www.upf.edu/forma/)
Revista digital


Altres Publicacions

Martos, José Manuel. El Panegírico al duque de Lerma de Luis de Góngora. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. Seminari d'Edició de Textos, 1997. 23 pàg., Col·lecció Editio Variorum; 2. Dip. legal: B-7505-97.