Joan Benach

Foto
Director Greds-Emconet

Despatx: 24.417 
Adreça:

Edifici Mercè Rodoreda - 24, (Campus Ciutadella)

C / Ramón Trías Fargas 25-27

08005 Barcelona 

Tel.: (34) 93 542 2847 
Fax.: (34) 93 542 2372 
joan.benach@upf.edu

ORCID-ID | My ResearcherID (Web of Knowledge) | Google Scholar

Accedeix al CV

Nota biogràfica

El Dr. Joan Benach és professor de Salut Pública i Salut Laboral al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i catedràtic acreditat per l' Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). És també investigador sènior, Director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut - Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET, grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya), que és part del Johns Hopkins Public Policy Center (JHU-UPF PPC). A més, té vincles acadèmics amb la Johns Hopkins University (EUA), la University of Toronto (Canadà) i la University of Alberta (Canadà). Benach té un bagatge acadèmic divers, que inclou Llicenciatura i màster en Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a més d'Història Contemporània en la UAB, Metodologia de les Ciències Socials en la Universitat de Barcelona (UB), Polítiques de Salut en la Universitat de Califòrnia a Berkeley (UCB), i un Doctorat en Salut Pública (Polítiques de Salut) a la Johns Hopkins University.

Durant més de dues dècades, Benach ha col·laborat extensament amb epidemiòlegs socials capdavanters, experts de salut pública, membres de moviments socials, sindicats i altres grups socials tant a Catalunya com a Espanya, la Unió Europea, Amèrica del Nord i Llatinoamèrica, i altres regions del món. Ha estat consultor de la OMS i dels Ministeris de Salut d'Espanya, Xile i Bolívia, havent participat en nombroses Comissions Científiques. Per exemple, entre els anys 1993 i 1996 va dur a terme l' Spanish Black Report sobre Desigualtats en Salut, encarregat pel Ministeri de Salut Espanyol. Entre els anys 2005 i 2008 va treballar per la Comissió de Determinants Socials de la Salut de la OMS, presidint l' Employment Conditions Knowledge Network (EMCONET), que va publicar l'informe "Employment, Work, and Health Inequalities: a Global Perspective", més tard publicat com a llibre. L'any 2010 va participar a les commissions de treball que van desenvolupar l'informe "Fair Society, Healthy Lives" (Marmot Review), i en la Comissió Científica en Determinants Socials de Desigualtats de Salut a Espanya.

Les principals contribucions a la recerca del Dr. Benach inclouen anàlisis originals en determinants socials de salut, com treball precari i altres condicions d'ocupació, les interseccions de salut entre classe social, gènere, migració i geografia, i el desenvolupament d'anàlisis de Polítiques de la Salut i metodologia. Benach ha liderat projectes a Europa i Llatinoamèrica i ha dut a terme nombrosos presentacions, seminaris i cursos sobre els temes anteriors, a més de comptar amb més de 200 publicacions. Ha desenvolupat també extensament activitats de transferencia de coneixement, incloent la publicació de llibres com "aprender a mirar la salud: cómo la desigualdad social daña nuestra salud" (2005), "la sanidad está en venta. Y también nuestra salud" (2012), "Com Comercien amb la teva salut" (2014) i "Sense feina, drets ni por" (2014), així com informes sobre determinants socials de les desigualtats en salut (Espanya 1996,2011; Catalunya 2003,2005), i atles de mortalitat (Espanya: 2001, 2012; Catalunya: 2005).