Mosaic

 

El Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (o GR@EL) aglutina la investigació en el camp de la lingüística aplicada a l'ensenyament-aprenentatge lingüístic, de la didàctica de la llengua o de la metodologia en l'aprenentatge verbal. Les llengües de treball són diverses (català, castellà, anglès, alemany, francès), com també els contextos (llengua materna, idioma estranger, llengua ambiental, espanyol com a llengua estrangera, plurilingüisme, etc.) i els nivells (inicial, avançat) o els aprenents (nens, joves, adults, atenció a la diversitat, etc.). L'atenció del grup se centra també tant en els contextos formals o escolars com en l'aprenentatge informal, en situacions d'oci o en contextos vernacles. Els seus principals àmbits de recerca són:

  • Anàlisi i crítica de diversos enfocaments i propostes per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües.
  • Descripció i anàlisi dels processos d'aprenentatge a l'aula.
  • Anàlisi dels discursos a l'aula.
  • Anàlisi i crítica de materials didàctics analògics i digitals per a l'aprenentatge formal.
  • Documentació, descripció i anàlisi de les pràctiques lletrades vernacles i escolars.
  • Descripció de gèneres acadèmics i anàlisi de les pràctiques d'ensenyament i d'apropiació.
  • Estudi de la introducció de Tecnologies de la Informació en l'ensenyament de llengües.
El Gr@el és un grup competititu reconegut com a tal per la universitat i per l'AGAUR, en les tres convocatòries del programa SGR de qualitat en la recerca (2005 SGR 00097; 2009 SGR 00803, i 2014 SGR 01042). En totes tres ha merescut finançament complementari.