Grau en Humanitats - Treball Fi de Grau

Branca de coneixement Art i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris En el primer i el segon curs dels estudis, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores. En els últims dos cursos acadèmics, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores, a més de les assignatures impartides entre les 15.00 i les 20.00 hores
Calendari De setembre a juny
Preu 1.656,63 €
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 110; assignatures optatives: 60; pràctiques (opcionals): 5, 10, 15 o 20; treball de fi de grau: 10
Nombre de places 170
Lloc de realització Campus de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Organització Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Normatives i document regulador

 

Instruccions i informació específica per al curs 2014-2015

  • Sessió informativa: pendent d'aprovació


Com i quan inscriure el TFG

Un cop efectuada la matriculació del TFG com a assignatura obligatòria de 4t curs del Grau en Humanitats, l'estudiant procedirà a la inscripció del Treball de Fi de Grau mitjançant el document de sol·licitud d'inscripció. (Només s'ha d'inscriure quan es matricula per primera vegada!!)

S'ha d'emplenar un formulari electrònic, entrant a l'avís penjat al Campus Global.

IMPORTANT: Les inscripcions fetes en paper a través del PIE, abans de l'inici del termini, no són vàlides!

Termini: de l'1 al 7 d'octubre del 2014


Assignació de directors

En aquest llistat només figuren els estudiants que han matriculat el Treball de Fi de Grau per 1a vegada
La resta, ja té un director assignat en cursos anteriors i aquest es manté!


Dipòsit del treball

L'estudiant dipositarà el Treball de Fi de Grau mitjançant el document de dipòsit, seguint les condicions establertes al punt 7. Dipòsit del Treball segons la Instrucció sobre el Procediment d'Organització del Treball de Fi de Grau:

Juntament amb el document de dipòsit, haureu de signar el document d'autorització per a la publicació del vostre treball a l'e-Repositori de la UPF

 

Convocatòria desembre 2014: 1 de desembre del 2014 (inclòs), a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats
Convocatòria de juny 2015: fins al dia 16 de juny del 2015, a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats
Convocatòria desembre 2015: pendent aprovació calendari acadèmic 2015-2016


Convocatòria de Tribunals

Calendari tribunals desembre 2014

Vols consultar els millors TFG de cursos anteriors?