Grau en Humanitats - Treball Fi de Grau

Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris Matí i tarda (en funció de les assignatures escollides)
Calendari De setembre a juny
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Nombre de places 20
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Normatives i document regulador

 

Instruccions i informació específica per al curs 2014-2015

  • Sessió informativa: dimarts 18 de novembre del 2014, a les 11.00 hores, aula 40.252


Com i quan inscriure el TFG

Un cop efectuada la matriculació del TFG com a assignatura obligatòria de 4t curs del Grau en Humanitats, l'estudiant procedirà a la inscripció del Treball de Fi de Grau mitjançant el document de sol·licitud d'inscripció. (Només s'ha d'inscriure quan es matricula per primera vegada!!)

S'ha d'emplenar un formulari electrònic, entrant a l'avís penjat al Campus Global.

IMPORTANT: Les inscripcions fetes en paper a través del PIE, abans de l'inici del termini, no són vàlides!

Termini: de l'1 al 7 d'octubre del 2014


Assignació de directors

Llistat d'assignació de directors, curs 2014-2015 En aquest llistat només figuren els estudiants que han matriculat el Treball de Fi de Grau per 1a vegada. La resta, ja té un director assignat en cursos anteriors i aquest es manté!


Dipòsit del treball

Els treballs (tres exemplars en paper) que comptin amb l'autorització del director/a es dipositaran, acompanyats del Formulari de dipòsit del Treball de Fi de Grau, a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats.
També s'hauran de presentar en format digital (un fitxer en format DOC, DOCX, ODT o RTF, i l'altre en PDF). Aquests fitxers es podran presentar en:
- un disc CD-ROM o DVD,
- o en pen-drive,
- o es podran pujar al núvol (Dropbox, Google Docs o similar) compartint-lo amb l'adreça de correu secretaria.humanitats@upf.edu.

El títol d'aquests fitxers seguirà la fórmula següent: "Curs - 1r Cognom 2n Cognom, Nom, NIA - Tema o títol abreujat" (p. ex.: "2014-15 - Serra Serra, Joana, 99.999 - Escola de Frankfurt").
La secretaria trametrà els exemplars en paper i els fitxers als membres del tribunal avaluador.

Juntament amb el document de dipòsit, haureu de signar el document d'autorització per a la publicació del vostre treball a l'e-Repositori de la UPF. Publiquem els treballs que obtenen una nota de 9 o superior.
En el següent link trobareu les explicacions de cadascuna de les llicències: llicències Creative Commons.

Convocatòria desembre 2014: 1 de desembre del 2014 (inclòs), a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats, en horari de 9.30 a 13.30 i de 16.00 a 17.30 hores.
Convocatòria de juny 2015: fins al dia 16 de juny del 2015, a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats
Convocatòria desembre 2015: pendent aprovació calendari acadèmic 2015-2016


Convocatòria de Tribunals

Calendari tribunals desembre 2014 (pendent de publicar)

Vols consultar els millors TFG de cursos anteriors?