Grau en Humanitats - Treball Fi de Grau

Branca de coneixement Art i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris En el primer i el segon curs dels estudis, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores. En els últims dos cursos acadèmics, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores, a més de les assignatures impartides entre les 15.00 i les 20.00 hores
Calendari De setembre a juny
Preu 1.656,63 €
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 110; assignatures optatives: 60; pràctiques (opcionals): 5, 10, 15 o 20; treball de fi de grau: 10
Nombre de places 170
Lloc de realització Campus de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Organització Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Normatives i document regulador

 

Instruccions i informació específica per al curs 2013-2014

 

Com i quan inscriure el TFG

Un cop efectuada la matriculació del TFG com a assignatura de 4t curs del Grau en Humanitats, l'estudiant procedirà a la inscripció del Treball de Fi de Grau mitjançant el document de sol·licitud d'inscripció. (Només s'ha d'inscriure quan es matricula per primera vegada!!)

La sol·licitud es presentarà per duplicat fins al 30 de setembre del 2013 al Punt d'Informació de l'Estudiant.


Assignació de directors

Assignació de director/a del TFG
En aquest llistat només figuren els estudiants que han matriculat el Treball de Fi de Grau per 1a vegada
La resta, ja té un director assignat en cursos anteriors i aquest es manté!


Dipòsit del treball

L'estudiant dipositarà el Treball de Fi de Grau mitjançant el document de dipòsit, seguint les condicions establertes al punt 7. Dipòsit del Treball segons la Instrucció sobre el Procediment d'Organització del Treball de Fi de Grau:

      · Dipòsit del treball

     Els treballs ja realitzats i que comptin amb l'autorització del director/a es dipositaran a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats acompanyats del Formulari de dipòsit del Treball de Fi de Grau.
     Se'n presentaran tres exemplars en paper i un disc CD-ROM o DVD amb dos documents digitals, un en format DOC, DOCX, ODT o RTF, i l'altre en PDF. El títol d'aquests documents seguirà la fórmula
     següent: "Curs - 1r Cognom 2n Cognom, Nom, NIA - Tema o títol abreujat" (p. ex.: "2012-13 - Serra Serra, Joana, 99.999 - Escola de Frankfurt"). La secretaria trametrà els exemplars en paper i el disc
     CD-Rom o DVD als membres del tribunal avaluador.

Juntament amb el document de dipòsit, haureu de signar el document d'autorització per a la publicació del vostre treball a l'e-Repositori de la UPF

      
Convocatòria de juny: el treball es podrà dipositar fins al dia 16 de juny de 2014 (inclòs), a la secretaria de la Facultat d'Humanitats. Atenció! l'horari de la Facultat a partir del 16 de juny serà només de matí
Convocatòria desembre 2014: pendent aprovació calendari acadèmic 2014-2015


Convocatòria de Tribunals

Calendari tribunals juny'14

Vols consultar els millors TFG de cursos anteriors?