Grau en Humanitats - Horaris

Branca de coneixement
Arts i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer i a quart l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures
Calendari De setembre a juny
Preu
1.657,12 €
Crèdits

240 ECTS

Assignatures bàsiques, 60; assignatures obligatòries, 110; assignatures optatives, 60; pràctiques (opcionals), 4, 8 i 12; treball de fi de grau, 10

Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Nombre de places 170
Lloc de realització
Campus de la Ciutadella
Organització
Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Horaris

A primer i segon curs, les classes són en horari de matí. L'oferta d'assignatures de tercer i quart està distribuïda en horaris de matí i de tarda.

Horaris del curs 2015-2016

Versió pdf curs 2015-16 per imprimir

 

* Inici de classe pels estudiants que comencen primer curs del grau en  Humanitats :
Metodologia d'Estudi i Escriptura Acadèmica (MEDEA)
Classe Conjunta Grups 1,2 i 3, proper dilluns 16 i 17 de setembre de 2015 (Aula 13.007)