Grau en Humanitats - Horaris

Branca de coneixement Art i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris En el primer i el segon curs dels estudis, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores. En els últims dos cursos acadèmics, l'horari és de 9.00 a 14.00 hores, a més de les assignatures impartides entre les 15.00 i les 20.00 hores
Calendari De setembre a juny
Preu 1.656,63 €
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 110; assignatures optatives: 60; pràctiques (opcionals): 5, 10, 15 o 20; treball de fi de grau: 10
Nombre de places 170
Lloc de realització Campus de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Organització Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Horaris

A primer i segon curs, les classes són en horari de matí. L'oferta d'assignatures de tercer i quart està distribuïda en horaris de matí i de tarda.

Horaris del curs 2014-2015

* Inici de classe pels estudiants que comencen primer curs del grau en  Humanitats : MEDEA Classe Conjunta Grup 1,2 i 3 dilluns 22 de setembre i dimarts 23 de setembre a les 9h a l'aula 40.S02

Versió pdf per imprimir