Grau en Dret

Branca de coneixement Ciències socials i jurídiques
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris Matí i tarda (dedicació a temps complet); matí o tarda (dedicació a temps parcial amb matrícula limitada al nombre màxim de crèdits autoritzat per la normativa)
Calendari De setembre a juny
Preu 1.657,12 €
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). S'han de cursar 10 crèdits en anglès, a més d'una assignatura dedicada a l'anglès jurídic (Legal English)
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 34; treball de fi de grau: 6
Nombre de places 260
Lloc de realització Campus de la Ciutadella
Organització Facultat de Dret
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

GRAU EN DRET

Pots descarregar la informació relativa als Horaris del curs 2014-15 en el següent enllaç:


Primer curs

1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

Segon Curs

1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

Tercer Curs

1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

Quart Curs

1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE

Assignatures optatives de 3r trimestre exclusives per als estudiants de 4rt curs:

21032 Dret de família i successions internacionals

21052 Dret del Comerç internacional

21046 Règims especials de la Seguretat Social