Accés i admissió

La UPF és una universitat pública, i s'hi accedeix d'acord amb els procediments que estableixen la Generalitat de Catalunya i la mateixa Universitat.

Podràs sol·licitar plaça a la UPF si et trobes en algun dels supòsits següents:

Si has fet les proves d'accés a la universitat Si has fet les proves d'accés per a més grans de 25 anys
Si tens un títol de Cicle Formatiu de Grau Superior                 Si tens més de 40 anys i experiència laboral
Si vens d'un sistema educatiu estranger Si has fet les proves d'accés per a més grans de 45 anys
Si vens d'un estudi universitari iniciat Si ets diplomat en Relacions Laborals i vols obtenir el títol de graduat en Relacions Laborals