Inscripció i matrícula

  1. Consells
  2. Calendari
  3. Registre
  4. Matriculació

  1. Consells

INICI DE MATRÍCULA:
Dilluns 5 de maig del 2014 a les 12h del migdia

Les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció, un cop la Secretaria d'Activitats Acadèmiques Especials es realitza el pagament del curs (consulteu les instruccions de pagament).

Si un curs no arriba al nombre mínim d'estudiants matriculats, pot ser anul·lat uns dies abans d'iniciar-lo. Tots els estudiants afectats per l'anul·lació seran informats personalment (per telèfon o per correu electrònic) i podran matricular-se, si així ho desitgen, en un altre dels cursos d'estiu o sol·licitar el retorn de l'import de la matrícula abonada.

Només es retornarà l'import de la matrícula en el cas que s'anul·li un curs. L'estudiant ha de consultar el programa i els objectius del curs, la metodologia i els horaris per assegurar la seva matrícula.

Es recomana no matricular més de dos cursos en el mateix període (tres o més cursos al juliol o tres o més cursos al setembre). Abans de matricular-te de qualsevol dels cursos assegura't que coneixes la càrrega lectiva que comporta cada curs, així com el programa, que pots consultar a l'apartat Cursos d'Estiu 2014.

2. Calendari de matrícula

  • Cursos de juliol: del 5 de maig al 20 de juny

  • Cursos de setembre: del 5 de maig al 22 d'agost

3. Registre

Els estudiants externs a la UPF s'han de registrar abans d'accedir al portal de matrícula (entenem per estudiant extern aquella persona que mai ha estudiat a la Universitat Pompeu Fabra així). Si jas has estudiat amb nosaltres Cursos d'Estiu en edicions anteriors no cal passar pel registre.

Aquí teniu l'enllaç a l'aplicació Regístrame (els menors de 16 anys, per un tema de protecció de dades, no es poden inscriure automàticament. Han d'enviar un email a estiu@upf.edu.)

i les instruccions de registre.

Atenció! Els alumnes menors de 18 anys heu d'enviar aquesta autorització de matricula a la secretaria dels cursos

 

4. Matrícula

Accediu al següent enllaç per fer la matrícula i seguiu amb ordre les següents instruccions.

http://secretariavirtual.upf.edu

La Secretaria d'Activitats Acadèmiques Especials no confirma la matrícula ni per correu electrònic ni per telèfon. L'estudiant serà matriculat automàticament i ho podrà comprovar accedint al Campus Global (Aula Global) una setmana abans de començar el curs.

Qualsevol incidència o dubte en relació a la matrícula, l'heu de comunicar immediatament a la nostra secretaria.