Catalunya a les Urnes: Comportament Electoral i Opinió Pública

Codi: 1523
Edició: 1
Professors: Toni Rodon i Marc Guinjoan
Calendari: del 3 al 21 de setembre del 2012
Horari: Curs no presencial
Llengua en què s'impartirà el curs: CatalàAvaluació

1.      Dues recensió d'un màxim de 1.000 paraules sobre preguntes de reflexió dels temes a tractar durant la primera i la segona setmana respectivament. Les preguntes es penjaran a l'Aula Global. [15% de la nota cada recensió]

2.      Un treball final (veure següent apartat) [50% de la nota]

3.      Participació en els fòrums de debat plantejats pels professors. Cada setmana hi haurà dos fòrums de debat relacionats amb cada un dels temes a tractar. Els alumnes hauran d'haver participat almenys en quatre dels sis fòrums per tal que aquesta apartat els sigui avaluat. Es valorarà la qualitat i l'assiduïtat de la participació. [20% de la nota]

Treball final

Document d'un màxim de 3.500 paraules (unes 8 pàgines) d'un tema de debat en la política catalana. El tema és de lliure elecció si bé per facilitar-ne la seva tria es proposen unes quantes temàtiques que podrien resultar interessants d'estudiar.

El primer dia de treball es proporcionarà la llista de temes susceptibles d'estudi i l'alumne haurà de decidir el tema del seu treball final com a molt tard el dimecres 5 de setembre.

A cada alumne se li assignarà un tutor, que li serà comunicat el dijous 6 de setembre. El seguiment de l'evolució de treball es farà a través del correu electrònic, si bé el dijous 13 de setembre hi haurà una tutoria voluntària presencial.

La data d'entrega definitiva del treball és el dia 21 de setembre i les notes definitives del treball, conjuntament amb la resta de notes obtingudes en els dos testos en línia i en la recensió a entregar la segona setmana seran publicades el dimecres 26 de setembre.