L'Escola Internacional de Doctorat (EDI) Cultura, educació, comunicació

i el projecte de recerca FFI2010 16783 La traducció del diàleg ficcional

conviden al seminari internacional sobre

La llengua parlada en un context multimodal. Descripció, aprenentatge, traducció

que se celebrarà els dies 10 i 11 de desembre de 2012 a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Espanya).

 

Amb la participació del Col·legi Doctoral: Sintagmes i locucions en la frase i el discurs - composició, fixació, gramaticalització

 

Descarregar Style Sheet

 

Presentació

Durant l'última dècada, la noció de la multimodalitat ha pres embranzida per arrelar com a concepte clau entre les ciències orientades a investigar el funcionament, l'ús i el desenvolupament dels mitjans de comunicació que combinen els components visual i auditiu. En aquest sentit, el text audiovisual es considera multimodal per excel·lència, fet que explica l'interès dels estudis de la comunicació i la traducció per determinar l'envergadura del concepte amb més precisió en el marc dels gèneres audiovisuals.

La percepció i el modelatge de la interacció entre diferents canals o modes ha tingut, però, repercussions en l'enfocament d'altres gèneres textuals i discursius com, per exemple, la literatura escrita que, al cap i a la fi, també s'ha de considerar un producte multimodal. En aquest àmbit, la noció de la multimodalitat topa amb altres conceptes com el de l'oralitat fingida, que parteix del fet què en els diàlegs literaris, per exemple, s'evoca la llengua parlada en el codi o medi escrit (oralitat concepcional).

El concepte de l'oralitat fingida o ficcional es fonamenta en la distinció entre el codi fònic i el codi gràfic com a vies primordials de comunicació, a diferència de la manera d'idear la transmissió del contingut, que pot ser enfocat des de l'immediatesa o la distància comunicativa. Evocar la llengua parlada i el context oral és, per consegüent, el punt d'intersecció entre aquesta mena de text literari i l'oralitat prefabricada de la ficció audiovisual, que escenifica aquell tipus de text que s'ha escrit per ser parlat.

Deixant de banda els gèneres ficcionals, sembla que en l'actual societat de la informació es dilueix la tradicional distinció entre oralitat i escriptura. En un entramat de canals i codis que ofereixen les noves tecnologies de comunicació, l'ús del llenguatge es redefineix, fet que té repercussions en la llengua escrita, amb una pretesa pèrdua de distància i l'accentuació dels vessants informals i col·loquials. És de suposar que tots aquests canvis també afecten l'ús oral de la llengua i la presència de la llengua parlada en uns contextos i amb uns objectius comunicatius transformats. En aquest sentit, la paraula parlada es resitua com un element entre diverses modalitats i s'emmotlla en aquests contextos.


Línies de treball

Partint d'aquestes dues línees esbossades, suggerim que les comunicacions s'emmarquin en l'estudi del llenguatge parlat en els àmbits de ficció i no ficció següents, considerant la condició multimodal dels gèneres:

 • gèneres audiovisuals, narrativa audiovisual, traducció audiovisual, audiodescripció;
 • còmics i novel·la gràfica i traducció;
 • llibres de dibuixos i cinema per a infants i traducció;
 • literatura, en particular, narrativa i l'adaptació d'obres literàries en altres mitjans i àmbits (còmic, film, llibre infantil, material didàctic, etc.);
 • el llenguatge de signes i la interpretació del llenguatge de signes;
 • textos publicitaris i traducció;
 • pàgines web i traducció;
 • audioguies, pedagogia i didàctica del museu, la distribució objecte - text (paraula parlada), escenificació de l'objecte;
 • aprenentatge i ensenyament de primeres i segones llengües en un context multimodal;
 • e-learning (aprenentatge electrònic) i llenguatge parlat;
 • aprenentatge interactiu, llenguatge parlat i multimodalitat.

Estaran benvinguts els enfocaments semiòtics de la multimodalitat, la descripció d'aspectes sociopragmàtics i culturals, psicològics, pedagògics i didàctics, així com lingüístics i traductològics.


Marc institucional i objectius concrets

El seminari de l'Escola Internacional de Doctorat EDI Cultura, educació, comunicació se celebrarà els dies 10 i 11 de desembre de 2012 a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Espanya). Hi participaran les vuit universitats membre de l'EDI: Roma Tre (Itàlia), Foggia (Itàlia), Potsdam (Alemanya), Louvain la Neuve (Bèlgica), Politecnica delle Marche (Ancona, Itàlia), Paris Ouest Nanterre La Défense (França), Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (França) i UPF (Barcelona, Espanya). Conforme amb la seva vocació, l'EDI ofereix la possibilitat de trobada i d'intercanvi d'idees entre els doctorands.

L' edició 2012 del seminari reunirà una trentena de doctorands que treballen en els camps de les Ciències del llenguatge, la Informació i comunicació, la Traducció, la Filosofia, les Ciències de l'educació, la Psicologia, la Museologia, les arts i el cinema.

L'objectiu del seminari és ajudar els doctorands a presentar un resum clar del treball de la tesi en curs d'elaboració, exposar-lo oralment i debatre'l de forma constructiva amb els assistents, però, en una altra llengua que la materna.

Comitè científic

Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra)

Anna Espunya (Universitat Pompeu Fabra)

Gerda Haßler (Universitat de Potsdam)

Denis Le Pesant (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

Comitè organitzador

Direcció: Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra)

Secretaria: Sandra Falbe (UPF), Sybille Schellheimer (UPF), Èlia Sala Robert (UPF)

Direcció de contacte: edi@upf.edu

Calendari

1. Crida de comunicacions: 15 de febrer de 2012

2. Presentació dels resums: 31 de maig de 2012

Data límit per enviar les propostes de comunicació, amb un resum d'unes 250 paraules (en anglès o francès, és a dir, en una altra llengua que la materna), indicant les dades següents:

Cognom(s) i nom de l'autor

Adreça postal

Adreça electrònica

Institució acadèmica

Programa de doctorat

Tema de la tesi doctoral

Títol de la comunicació

Resum

3. Notificació de l'acceptació: 8 de juny de 2012

4. Celebració del seminari: 10-11 de desembre de 2012

5. Lliurament dels articles: 1 de febrer de 2013

6. Procés anònim de revisió per pars segons els estàndards ISI: 28 de març de 2013

7. Revisió dels articles lliurats: 27 d'abril de 2013

8. Publicació dels articles: 16 de desembre de 2013

Inscripció

Full d'inscripció

Programa

Descarregar programa

Dilluns, 10 de desembre de 2012

 

9.00-9.20 hores

Inauguració

9.30-10.30 hores

Comunicació 1

2

3

Comunicació 10

11

12

10.30-11.00 hores

Pausa cafè

11.00-12.00 hores

Comunicació 4

5

6

Comunicació 13

14

15

12.00-12.15

Pausa

12.20-13.20 hores

Comunicació 7

8

9

Comunicació 16

17

18

13.30-16.00 hores

Dinar

16.00-18.30 hores

Taller Academic Writing I

Reunió del Consell

21.00 hores

Sopar

 

Dimarts, 11 de desembre de 2012

 

9.30-10.30 hores

Comunicació 19

20

21

Comunicació 28

29

30

10.30-11.00 hores

Pausa cafè

11.00-12.00 hores

Comunicació 22

23

24

Comunicació 31

32

33

12.00-12.15

Pausa

12.20-13.20 hores

Comunicació 25

26

27

Comunicació 34

35

36

13.30-16.00 hores

Dinar

16.00-18.30 hores

Taller Academic Writing II

Reunió del Consell

Comunicacions

Les comunicacions comptaran amb un temps d'exposició oral de 15 minuts, més 5 minuts de debat.

Les llengües del seminari seran preferentment l'anglès i el francès, però s'admetran totes les llengües romàniques.

Resums

Allotjament

L'allotjament està assegurat per a tots els participants actius del seminari.

Informació bàsica

 

Pintura: Núria Capdevila Arús