Projectes actius

S'han prioritzat un conjunt de projectes per desenvolupar en les diferents fases que conformaran el projecte complet UPF Connecta+.

Per a cadascun dels projectes s'han definit una sèrie de fases que cal realitzar, amb el doble objectiu de poder-ne fer el seguiment i assolir una implantació de la solució amb les màximes garanties. Les fases establertes per a la implementació dels diferents projectes són:

Anàlisi funcional

Disseny tècnic

Construcció

Proves

Validació

Desplegament

Eines
Fase
Anàlisi funcional Disseny tècnic Construcció
Proves Validació Desplegament
Definir el model d'interoperabilitat entre les universitats catalanes
Processos
Fase
Anàlisi funcional Disseny tècnic Construcció Proves Validació Desplegament
Sol·licitar permisos i llicències
Notificar electrònicament
Certificats de docència
Instància general
Certificats per a estudiants estrangers
Queixes i suggeriments