Notícies sobre administració electrònica a la UPF

 • 26.06.2015
  Signatura digital dels contractes laborals del PDI

  A partir del 26 de juny, els contractes del PDI seran gestionats íntegrament des de les secretaries dels departaments, que compten amb eines millorades per donar suport als membres del PDI quant a la digitalització i signatura de documents, la generació de còpies autèntiques dels contractes, etc.

  Les secretaries faciliten així el tràmit de signatura dels contractes del PDI, que si disposa de signatura electrònica els podrà signar electrònicament, o els podrà signar manualment i es generaran còpies vàlides dels documents. Amb aquests canvis en el procés de signatura s'espera donar un millor suport als membres del PDI i optimitzar el circuit administratiu.

  Més informació

 • 26.06.2014
  Nou tràmit d'administració electrònica. Certificats de docència

  A partir del 30 de juny es posa en marxa un nou tràmit electrònic per demanar certificats de docència. La certificació digital de docència és un procediment totalment automatitzat, que no només facilita el servei permanent als professors, sinó també l’estalvi de temps en la gestió i l’eliminació de l’ús del paper.

  Aquest nou projecte suposa un pas endavant en la implantació dels projectes d’administració electrònica a la UPF en l’àmbit de la gestió acadèmica, iniciats ja amb la signatura digital d’actes de qualificació de grau, màster i doctorat, i l’emissió de certificats acadèmics personals per als estudiants.
 • 05.06.2014
  Nou tràmit d'administració electrònica. Signatura digital d'actes de màster

  A partir d'aquest tercer trimestre es posa en marxa per a tots els estudis de màster el tràmit per signar digitalment les actes de qualificació mitjançant un document electrònic. 

  Al segon trimestre s'ha finalitzat la implementació d'aquest procediment per a tots els estudis de grau, amb més del 90% d'actes signades digitalment. Aquestes xifres posen en relleu l'assoliment dels objectius del projecte, és a dir, reduir els terminis de signatura per part dels professors, fer que la gestió sigui més eficient i reduir el volum de paper i l'enviament de documentació.