Tesis llegides

Procediment de presentació de tesis doctorals al DTCL

TESIS LLEGIDES


2012


Director/a:
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura:
TDX- Versió PDF:
QUIXAL MARTÍNEZ, MARTÍ
Language Learning Task and Automatic Analysis of Learner Language: Connecting FLTL and NLP in the design of ICALL materials supporting effective use in real-life instruction.
Director/a: Toni Badia i  Detmar Meurers
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 20-12-12
TDX- Versió PDF:
BORRÀS COMES, JOAN
The role of pitch range and facial gestures in conveying intonational meaning
Director/a: Pilar Prieto
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura:
28-11-12
TDX- Versió PDF:
SÁNCHEZ MARCO, CRISTINA
Tracing The development of Spanish participial constructions: An empirical study of semantic change.
Director/a: Josep M. Fontana i  José Luis Mendivíl
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 16-11-12
TDX- Versió PDF:
BARQUIN, ELISA
Linguistic gains during a short stay abroad: How does learners' writing change?
Director/a: Aurora Bel i Carmen Pérez
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 29-10-12
TDX- Versió PDF: 2012-barquin
CHIEREGATO, CHIARA
Ángel Crespo y la Cultura Italiana
Director/a: Jose Francisco Ruiz
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 28-09-12
TDX- Versió PDF: 2012-chieregato
GARCIA ODÓN, Amaia
Presupposition Projection and Entailment Relations.
Director/a: Louise McNally
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 28-09-12
TDX- Versió PDF: 2012-garcia
MASSÓ SANABRÉ, Guillem
Desenvolupament d'un sistema de traducció automàtica estadística cap a la llengua de signes catalana. El paper dels morfemes lligats a altres fenòmens simultanis de la llengua de signes.
Director/a: Toni Badia
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 18-09-12
TDX- Versió PDF: 2012-masso
MERINO JULAR, ELENA
Desencuentros comunicativos y percepciones sobre la cultura, la comunidad y la lengua en inmigrantes adultos. El caso de los pakistaníes en Cataluña
Director/a: Daniel Cassany 
ISBN  / Dipòsit legal: B. 28867-2012
Lectura: 17-07-12
TDX-10803-85410 Versió PDF: 2012-merino
GIUGLIANO, Marcelo
Translating mimesis of orality. Robert Frost's poetry in Catalan and Italian
Director/a: Dídac Pujol i Victòria Alsina
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 28-06-12
TDX- Versió PDF: 2012-giugliano
BARBERÀ ALTIMIRA, Gemma
The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Reference, specificity and structure in signed discourse
Director/a: Josep Quer
ISBN  / Dipòsit legal:B. 18155-2012  Lectura: 20-04-12
TDX-10803-81074 Versió PDF: 2012-barbera
MUÑOZ BASOLS, Javier Francisco
The Sound of Humor: Translation Culture and Phonological Jokes  
Director/a: Patrick Zabalbeascoa i Micaela Muñoz Calvo
ISBN  / Dipòsit legal: B. 14852-2012
Lectura: 09-02-12
TDX-10803/80041 Versió PDF: 2012-muñoz
2011
RAMIS LLANERAS, Josep Miquel
Autotraducció i Sebastià Juan Arbó. El cas de Terres de l'Ebre
Director/a: Enric Gallén
ISBN  / Dipòsit legal: Lectura: 11-11-11
TDX- Versió PDF: 2011-ramis
CRESPO SENDRA, Verònica
Aspectes de l'entonació del valencià
Director/a: Pilar Prieto
ISBN 978-84-695-0976-0  / Dipòsit legal: B.40674-2011
Lectura: 10-10-11
TDX-10803/51575 Versió PDF: 2011-crespo
PASTOR VILLALBA, Carmen
Estudio transcultural del discurso argumentativo: La queja escrita en español y alemán
Director/a: Daniel Cassany
ISBN 978-84-695-0980-7  / Dipòsit legal: B.40672-2011
Lectura: 29-09-11
TDX-10803/51577 Versió PDF: 2011-pastor
VALLS FERRER, Margalida 
The development of oral fluency and rhythm during a study abroad period
Director/a: Carmen Pérez i Joan Carles Mora
ISBN 978-84-695-2415-2  / Dipòsit legal: B.41980-2011
Lectura: 29-09-11
TDX-10803/52064 Versió PDF: 2011-valls
COROMINES i CALDERS, Diana
La traducció de la ironia en l'obra de Günter Grass: les versions angleses, daneses, catalanes i espanyoles d'Unkenrufe i Im Krebsgang
Director/a: Pilar Estelrich i Mercè Tricás
ISBN 978-84-695-0946-3  / Dipòsit legal: B.39821-2011
Lectura: 21-09-11
TDX-10803/51246 Versió PDF: 2011-corominas
ROQUET PUGÈS, Helena
A study of acquisition of English as a foreign language: integrating content and language in mainstream education in Barcelona
Director/a: Carmen Pérez
ISBN 978-84-695-0044-6  / Dipòsit legal: B.36432-2011
Lectura: 21-07-11
TDX-10803/41560 Versió PDF: 2011-roquet
BIETTI, Lucas Manuel
Memory, discourse and interaction: remembering in context and history
Director/a: Annabelle Lukin i Teun van Dijk
978-84-695-0944-9  / Dipòsit legal: B.37528-2011
Lectura: 20-07-11
TDX-10803/48672 Versió PDF: 2011-bietti
MEDINA AUDELO, Ricardo
Imaginario sociodiscursivo en la inmigración latinoamericana de Catalunya: Propuesta para la gestión de la diversidad
Director/a: Clara Lorda i Ricardo Zapata
ISBN 978-84-695-0968-5  / Dipòsit legal: B.40494-2011
Lectura: 14-07-11
TDX-10803/51515 Versió PDF: 2011-medina
SURRIBAS NAVAL, Eva
La presència de l'L1 en el treball en grup per part d'aprenents adults d'alemany/LE de nivell avançat des d'una perspectiva sociocultural
Director/a: Olga Esteve
ISBN 978-84-695-0943-2  / Dipòsit legal: B.35917-2011
Lectura: 14-07-11
TDX-10803/48674 Versió PDF: 2011-surribas
RODRÍGUEZ CEREZALES, Maria
Juan Larrea y Gerardo Diego: Poesía en traducción
Director/a: Jean-Michel Gouvard i José Francisco Ruiz Casanova
ISBN 978-84-695-0945-6  / Dipòsit legal: B.38975-2011
Lectura: 08-07-11
TDX-10803/48673 Versió PDF: 2011-rodriguez
ALIAGAS MARÍN, Cristina
El desinterès lector adolescent. Estudi de cas de les pràctiques i identitats lletrades d'una colla d'amics des de la perspectiva de nous estudis de literacitat.
Director/a: Daniel Cassany i Josep M. Castellà
ISBN 978-84-695-0940-1  / Dipòsit legal: B.37529-2011
Lectura: 07-07-11
TDX-10803/48671 Versió PDF: 2011-aliagas
VARGA, Cristina
Knowledge transmission in cyberspace. Discourse analysis of professional web forums as internet subgenre 
Director/a: Clara Lorda i Mircea Borcila
ISBN 978-84-694-4407-8  / Dipòsit legal: B.19412-2011
Lectura: 09-03-11
TDX-10803/24900 Versió PDF: 2011-varga
RUBIO CARBONERO, Gema
Los discursos políticos del Partido Popular sobre inmigración en España
Director/a: Teun van Dijk
ISBN 978-84-694-5632-3  / Dipòsit legal: B.24576-2011
Lectura: 28-02-11
TDX-10803/31872 Versió PDF: 2011-rubio
BESCÓS PRAT, Pere
Francesc Alegre, La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica.
Director/a: María Morrás i Jaume Torró
ISBN: 978-84-694-5673-6  / Dipòsit legal: B.24582-2011
Lectura: 28-02-11
TDX-10803/31878 Versió PDF: 2011-bescos
2010
MEHOTCHEVA, Teodora Hristova
After the fiesta is over: Foreign language attrition of Spanish in Dutch and German Erasmus students
Director/a: Carmen Pérez i Monika Schmid
ISBN 978-84-695-0017-0  / Dipòsit legal: B.34497-2011
Lectura: 16-09-10
TDX-10803/37468  Versió PDF: 2010-mehotcheva
MORALES, Oscar Alberto
Los géneros escritos de la odontología hispanoamericana. Estructura retórica y estrategias de atenuación en artículos de investigación, casos clínicos y artículos de revisión   
Director/a: Daniel Cassany 
ISBN 978-84-693-6543-4  / Dipòsit legal: B.37150-2010
Lectura: 03-06-10
TDX-10803/7577
Versió PDF: 2010-morales
2009
SIDOROVA, Yulia
Optimization techniques for speech emotion recognition  
Director/a: Toni Badia
ISBN 978-84-693-0285-9  / Dipòsit legal: B.4506-2010
Lectura: 15-12-09
TDX-0113110-133822
Versió PDF: 2009-sidorova
BRIGUGLIA, Caterina
La traducción de la variación lingüística en el catalán literario contemporáneo (Las traducciones de Pasolini, Gadda y Camilleri) 
Director/a: Marcel Ortín
ISBN 978-84-692-4320-6 / Dipòsit legal: B.28925-2009 Lectura: 22-05-09
TDX-0612109-190940  Versió PDF: 2009-briguglia 
2008
CAÑUELO Sarrión, Susana
Cine, literatura y traducción: análisis de la recepción cultural de España en Alemania en els marco europeo (1975-2000)  
Director/a: Luis Pegenaute
ISBN 978-84-692-1725-2  / Dipòsit legal: B.9706-2009 Lectura: 18-12-08
TDX-0213109-130706 Versió PDF: 2008-cañuelo
LISCHINSKY, Alon
The construction of expert knowledge in popular management literature  
Director/a: Teun van Dijk
ISBN 978-84-693-0282-8  / Dipòsit legal: B.4451-2010 
Lectura: 27-11-08
TDX-0113110-115122  Versió PDF:  2010-lischinsky
COTANO Gascó, Angela
La falsa amistat lingüística: definició, tipologia i tractament lexicogràfic. Els falsos amics semàntics castellà-català i català-castellà  
Director/a: Cristina Gelpí i Carme Hernández
ISBN / Dipòsit legal: no
Lectura: 27-11-08
TDX: no
Versió PDF:  
IGAREDA González, Paula
Adaptación cinematográfica de obras literarias latinoamericanas y su traducción
Director/a: Patrick Zabalbeascoa
ISBN / Dipòsit legal: no
Lectura: 08-07-08
TDX: no
Versió PDF:  
BARTOLL Teixidor, Eduard
Paràmetres per a una taxonomia de la subtitulació 
Director/a: Patrick Zabalbeascoa Lectura: 27-06-08
ISBN 978-84-692-3476-1  / Dipòsit legal: B.54975-2008 Versió PDF: 2008-bartoll
TDX-0407109-141714
PUIG Waldmüller, Estela
Contracted preposition-determiner forms in German: Semantics and pragmatics  
Director/a: Louise McNally Lectura: 18-06-08
ISBN 978-84-692-1705-4  / Dipòsit legal: B.3627-2009 Versió PDF: 2008-puig
TDX-0116109-164029
ALOU Ramis, Damián
El concepto de marcador estructural: su aplicación en el discurso poético de Philip Larkin  
Director/a: Olivia de Miguel Lectura: 09-05-08
ISBN 978-84-692-1704-7 / Dipòsit legal: B.3628-2009 Versió PDF: 2008-alou
TDX-0116109-163030
BOTT, Stefan
Information structure and discourse modelling
Director/a: Enric Vallduví Lectura: 04-04-08
ISBN 978-84-692-3475-4 / Dipòsit legal: B.19533-2009
TDX-0407109-144524 Versió PDF:
2007
BOLEDA Torrent, Gemma
Automatic acquisition of semantic classes for adjectives
Director/a: Toni Badia i Sabine Schulte-im-Walde Lectura: 18-04-07
ISBN 978-84-691-1206-9 / Dipòsit legal: B.53873-2007
TDX-1227107-143101 Versió PDF:
BES Izuel, Asunción
La interacción en el proceso de instrucción formal en grupos multilingües de español/L2 de nivel principiante
Director/a: Olga Esteve Lectura: 12-03-07
ISBN 978-84-690-8307-9 / Dipòsit Legal: B.39547-2007
TDX-0809107-170248 Versió PDF:
2006
SOLER Caamaño, Emma
La calidad en formación especializada en interpretación: análisis de los criterios de evaluación de un jurado en un posgrado de interpretación de conferencia médica.
Director/a: Daniel Gile i Mercè Tricás Lectura: 25-11-06
ISBN 978-84-690-6013-1 / Dipòsit Legal: B.11542-2007
TDX-0314107-175223 Versió PDF:
JANÉ i Lligé, Jordi
La recepció de Heinrich Böll a Espanya
Director/a: Pilar Estelrich Lectura: 14-07-06
ISBN: 978-84-690-7823-5 / Dipòsit Legal: B.18400-2007
TDX-0326107-161846 Versió PDF:
ARUMÍ Ribas, Marta
Incidència d'una acció pedagògica dirigida a l'autoregulació. Dos estudis de cas a l'aula d'iniciació a l'aprenentatge de la interpretació consecutiva.
Director/a: Olga Esteve Lectura: 24-03-06
ISBN 84-689-9117-1 / Dipòsit Legal: B.26601-2006
TDX-0510106-182703 Versió PDF:
2005
RODRÍGUEZ Penagos, Carlos
Metalinguistic information extraction from specialized texts to enrich computational lexicons
Director/a: Toni Badia i Enric Vallduví Lectura: 03-02-05
ISBN 84-689-1258-1 / Dipòsit Legal: B.14491-2005
TDX-0228105-114717 Versió PDF:
FERNÁNDEZ Sánchez, Francesc
El folleto de cursos de idiomas en el extranjero: análisis contrastivo (alemán-español) por tipos de emisor y subtextos
Director/a: Jenny Brumme i Pilar Estelrich Lectura: 14-01-05
ISBN 84-689-1257-3 / Dipòsit Legal: B.14492-2005
TDX-0301105-111254 Versió PDF:
2004
OLIVER del Olmo, Sonia
Análisis contrastivo español/inglés de la atenuación retórica en el discurso médico: el artículo de investigación y el caso clínico
Director/a: Carmen López Lectura: 14-09-04
ISBN 84-689-4723-7 / Dipòsit Legal: B.46776-2005
TDX-1020105-124115 Versió PDF:
CARRETERO Rödel, Angela
El discurso contingente como herramienta pedagógica para favorecer la co-construcción de la docencia en la clase de alemán/LE para adultos en un nivel de principiantes
Director/a: Olga Esteve Lectura: 22-07-04
ISBN 84-689-1085-6 / Dipòsit Legal: B.10563-2005
TDX-0210105-160642 Versió PDF:
2002
ANDÚJAR Moreno, Gemma
Construcción de sentido y mecanismos anafóricos. La traducción de las marcas anafóricas tel i voilà en textos periodísticos
Director/a: Mercè Tricás Lectura: 19-12-02
ISBN 84-688-2287-6 / Dipòsit Legal: B.27618-2003
TDX-0521103-115406 Versió PDF: 2002-andujar
 
 
 
 
TESIS INSCRITES (relació de tesis doctorals del DTCL en curs)

PRESENTACIÓ DE TESIS DOCTORALS AL DTCL

  • Procediment (document en procés de revisió)
    La presentació de tesis al DTCL està regulada per un procediment éspecífic (document pdf). Cal tenir presents, a més, la informació de la Guia de l'Estudiant de Doctorat i la normativa general aplicable als estudis de doctorat.
  • Publicació de tesis a TDX (enllaç a la web sobre TDX de la Biblioteca UPF) El Departament recomana la publicació de les tesis doctorals a la base de dades TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), que recull les tesis doctorals llegides a les universitats públiques de Catalunya. La gestió es fa a través del Servei de Gestió Acadèmica i la Biblioteca de la UPF i comença en el moment del dipòsit de la tesi. Vegeu la web sobre TDX de la Biblioteca de la UPF.
  • Les tesis doctorals poden rebre la menció de doctorat europeu, establerta per la Conferència de Rectors Europeus, si satisfan un seguit de requisits d'internacionalització (vegeu la normativa de la UPF). La Menció constitueix un mèrit acadèmic addicional.