Tesis

 

Presentació de tesis doctorals al DTCL

  • Procediment de presentació de tesis doctorals al DTCL (document en procés de revisió)
  • La presentació de tesis al DTCL està regulada per un procediment específic (document pdf). Cal tenir presents, a més, la informació de la Guia de l'Estudiant de Doctorat i la normativa general aplicable als estudis de doctorat.
  • Publicació de tesis a TDX. El Departament recomana la publicació de les tesis doctorals a la base de dades TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), que recull les tesis doctorals llegides a les universitats públiques de Catalunya. La gestió es fa a través del Servei de Gestió Acadèmica i la Biblioteca de la UPF i comença en el moment del dipòsit de la tesi. Vegeu la web sobre TDX de la Biblioteca de la UPF
  • Les tesis doctorals poden rebre la menció de doctorat europeu, establerta per la Conferència de Rectors Europeus, si satisfan un seguit de requisits d'internacionalització (vegeu la normativa de la UPF). La Menció constitueix un mèrit acadèmic addicional.