Informació per a estudiants i professorat

Programa Oficial de Postgrau - Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe
Calendari acadèmic -- Normativa -- Beques i ajuts  --  Consultes: [Estudiants UPF] [Externes]
Màster
Màster U. en Estudis de Traducció (MET)  - Màster U. en Lingüística Teòrica i Aplicada (MLTA) - Màster en Estudis del Discurs (MD)
El treball de fi de màster (orientació recerca/acadèmica) (MET)  (portada)
Treball de fi de màster professionalitzador (MET
Imprès proposta de treball de fi de màster (recerca/acadèmic)
(termini curs 2013-2014 divendres, 20 de febrer (MET i MD) 7 de febrer (MLTA) de 2014)
Informació sobre els grups de recerca vinculats al Departament
Pràcticum (pràctiques curriculars) (MET)
Programes de les assignatures (MET) (MLTA)
Permanència
Doctorat
Ajut ESTADA-DTCL (estudiants doctorat) [imprès sol.licitud: Estada*] (estades de recerca doctoral)
Ajut PRESENTA-DTCL [imprès sol.licitud: INTER, INTRA*]
Guia del doctorat
Elaboració i defensa del projecte de tesi doctoral
Doctorat (any acadèmic 2012-2013)
Doctorat (any acadèmic 2013-2014)
Procediment de presentació de tesis doctorals
Normativa del Premi extraordinari de tesi del DTCL