Sales Campos, Albert

Foto
Ciències Polítiques i Socials
Professor associat
Sociologia

Despatx: 20.187
Adreça:
Edifici Jaume I
Ramon Trias Fargas 25-27
08005 - Barcelona

Tel.: (34) 93 542 2380
Fax.: (34) 93 542 2372
albert.sales@upf.edu

Nota biogràfica

Professor associat al departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra des del curs 2004-2005.

Ha investigat els processos d'exclusió social a les àrees urbanes i ha assessorat al Sector de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de polítiques inclusives.

Des d'inicis del 2009, coordina el grup de treball sobre pobresa del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona.

Durant el 2010 va assessorar el grup de treball sobre pobresa econòmica del Consell Assessor de la Gent Gran de la Ciutat de Barcelona.

Imparteix classes al "Màster interuniversitari de criminologia i execució penal" (UAB, UPF, UdG) i al "Màster Agents de Desenvolupament Internacional" (SETEM-Catalunya i UPC).


Informació acadèmica:

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UPF l'any 2001
Màster en Polítiques Públiques i Socials per la UPF l'any 2003
Diploma d'Estudis Avançats pel departament de Teoria Sociològica de la Universitat de Barcelona l'any 2008 

 

 

Línies de recerca


Desigualtats, pobresa i exclusió social
Globalització i drets socials


 

 

 

Docència

  • Mètodes d'investigació (Màster en Criminologia i Execució Penal) 
  • Problemes socials contemporanis (Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció)
  • Estructura social (Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració)
  • Estratificació social (Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció)

Publicacions

  • Sales i Campos, Albert (2009). Les grans cadenes comercials a la conquesta d'Àsia. La distribució moderna alimentària a la Xina i a l'Índia. No et mengis el món. Barcelona. (Disponible en línia a  http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/A_1_1_INFORME_CAT.pdf)
  • Sarasa, Sebastià i Sales Campos, Albert (2009), "Una propuesta de análisis de la exclusión social a lo largo del ciclo vital" a Navarro, Vicenç (2009), La situación social en España III, Fundación Largo Caballero i Ed. Biblioteca Nueva. Madrid.
  • Sarasa, Sebastià i Sales Campos, Albert (2009), Itineraris i factors d'exclusió social. Ajuntament de Barcelona, Síndica de Greuges i Fundació La Caixa. ISBN: 978-84-9850-158-2. Barcelona. (Disponible en línia a  http://www.bcn.es/sindicadegreuges/pdf/ESTUDI_Itineraris_i_factors_d_exclusio_social.pdf)
  • Sales Campos, Albert (2009), "Algodón de Comercio Justo y confección. Potencialidades y limitaciones", en SETEM (2009) El Comercio Justo en España 2008. Ed. Icària, Barcelona.(Disponible en lína a http://www.setem.cat/pdf/informe_2008_cj_espana.pdf)
  • Sales Campos, Albert (2005), El perfil de la població beneficiària del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI). Barcelona Societat, nº 13. Ajuntament de Barcelona, Sector de Serveis Personals
  • Sarasa, Sebastià i Sales Campos, Albert (2004), Informe sobre la pobresa i l'exclusió a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Sector de serveis personals.