Sant Jordi

Cartell guanyador 2013

Cartell Grunge,
guanyador de l'edició 2013
© Gerard Palomas Alibau 2013
Prohibida la reproducció
Tots els drets reservats

info

 

Bases generals
requisits generals | lliurament de les obres | jurat | acte de lliurament de premis | exposició, reproducció i publicació de les obres | retornament de les obres no premiades | bases específiques dels concursos

requisits generals
Totes les obres presentades als concursos de Sant Jordi han de ser originals i inèdites. No s'hi poden presentar obres premiades en altres concursos. Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

lliurament de les obres
Les obres presentades a concurs es lliuraran al Punt d'Informació a l'Estudiant [en qualsevol edifici de la Universitat] en un sobre que contingui l'obra en el suport indicat en les respectives bases-, i un altre sobre -tancat- que contingui el full d'inscripció. En tots dos sobres cal indicar, a la part exterior, el concurs, la modalitat, el títol de l'obra, el pseudònim de l'autor/a i si es presenta al Premi Especial del Tricentenari

IMPORTANT:

 • Termini de presentació d'obres: finalitzarà el 21 de març del 2014, a les 21.00 h.
 • Horaris del servei presencial del PIE (Punt d'Informació a l'Estudiant):

  • Biblioteca/CRAI de la Ciutadella, de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 h
  • Biblioteca/CRAI del Poblenou, de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 h
  • Biblioteca del Campus Universitari Mar, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
  • ATENCIÓ: del 12 al 14 de març, el servei presencial del PIE s'oferirà:

   • Biblioteca/CRAI de la Ciutadella: de 09.00 a 21.00 h
   • Biblioteca/CRAI del Poblenou: de 09.00 a 14.00 h
   • Biblioteca del Campus Universitari Mar: estarà tancada

jurat
El jurat estarà integrat per membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament de premis. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

acte de lliurament de premis
Es durà a terme el proper dijous 24 d'abril, a les 13.00 h, a la Sala de Graus Albert Calsamiglia, edifici Roger de Llúria [campus de la Ciutadella].

exposició, reproducció i publicació de les obres

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor. Si l'autor vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, cal que ho indiqui expressament. La Universitat no es fa responsable dels desperfectes que puguin sofrir les obres presentades.

Les obres presentades a les modalitats de cartells, fotografia individual i en sèrie i còmic seran exhibides en una exposició itinerant als diferents campus de la UPF - consulta el calendari

retornament de les obres no premiades
Només es retornaran les obres no premiades de les modalitats multimèdia [cartells, còmic, fotografia, documents audiovisuals i documents sonors]. Podreu passar-les a recollir al Punt d'Informació a l'Estudiant on les vau lliurar. Estaran disponibles per ser recollides des del 4 de juny fins al 4 de juliol del 2014. La Universitat no es fa responsable de les obres que no hagin estat reclamades dins aquest termini.

IMPORTANT: El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment les bases.

Bases específiques dels concursos
cartells | literari | fotografia | blogs o pàgines web personals |
documents audiovisuals i sonors | còmic | reportatge periodístic 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
La Universitat i Sant Jordi.

requisit especial
Al cartell hi ha d'aparèixer el text "UPF. Sant Jordi 2015".

presentació
Obres en format DIN A3, de tècnica lliure. També s'ha de presentar en format digital, en un CD que contingui l'arxiu original, juntament amb la impressió en format DIN A3.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, el premi podria declarar-se desert.

publicació
L'obra guardonada podrà ser el cartell que anunciarà les activitats de Sant Jordi de l'any 2015 a la Universitat, segons el criteri del jurat. Els cartells presentats s'exposaran a la Universitat. Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS LITERARI

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Lliure.

gèneres literaris

 • Poesia
 • Narració breu
 • Text teatral
 • Assaig: gènere en prosa, no narratiu, que aborda d'una manera lliure, no exhaustiva i no especialitzada, els problemes més diversos d'ordre filosòfic, històric, polític, literari, científic, etc., amb voluntat de creació.

idiomes
Català o castellà.

extensió màxima
4 fulls DIN A4.

presentació
En fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai, tipus de lletra Arial 11, [original + 5 còpies], juntament amb un CD que contingui el text que es presenta al concurs.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada gènere. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400 € en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclussivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Lliure.

modalitats
Fotografia individual i fotografies en sèrie.

mides
Les fotografies s'hauran de presentar en un suport DIN A3 [cartró ploma o cartolina], dins d'un sobre, i també en format digital en un CD. 

limitació de les fotografies en sèrie
En la modalitat de fotografia en sèrie s'acceptarà un màxim de 6 fotografies per a cada sèrie.

presentació
Les obres de la modalitat en sèrie s'han de numerar segons l'ordre de la sèrie i han de portar cada una d'elles el pseudònim escrit al dors.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada modalitat. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

autoria i propietat de les obres
Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

 

BASES DEL CONCURS DE BLOCS O PÀGINES WEB PERSONALS

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Lliure. Es valorarà principalment l'originalitat de la proposta i de la presentació.

presentació
Caldrà escriure en un full la url (mecanografiada o amb lletra clara) on està allotjat el bloc o la pàgina web. Aquest full s'haurà d'introduir en un sobre, per tant, s'hauran de lliurar 2 sobres diferents al PIE: un contindrà el full amb la url i l'altre, el full d'inscripció.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400 € en el cas del primer premi, i de 100 € en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

autoria i propietat de les obres
Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclussivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors 

 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE DOCUMENTS AUDIOVISUALS I SONORS

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Lliure.

gènere
Lliure: de ficció, experimental o d'animació o locució radiofònica.

presentació
Les obres es poden presentar en català, castellà o sense veu o text. La durada màxima serà de 5 minuts. La presentació s'haurà de realitzar en un arxiu .avi, Quicktime, wav, stereo 16 bits o 16,400 Hz, en un CD o DVD.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

autoria i propietat de les obres
Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors 

 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE CÒMIC

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Lliure.

idiomes
Català o castellà.

presentació
Les obres es poden presentar en blanc i negre o en color, a una sola cara. L'extensió màxima serà de 4 pàgines en format únic DIN A3 (29,7 x 42 cm) vertical. En tots els fulls cal indicar el número de pàgina. També s'ha de presentar en format digital, en un CD que contingui l'arxiu original.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE REPORTATGE PERIODÍSTIC

organització
Universitat Pompeu Fabra.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Lliure.

idiomes
Català o castellà.

definició
El reportatge és un article en què es plasma el resultat de les investigacions fetes per l'autor sobre un tema d'actualitat. El punt de partida del reportatge són els fets que constitueixen o constituïren una notícia i que encara en mantenen viu l'interès. Sobre ells, el periodista intenta reunir dades, conèixer causes, presentar antecedents i analitzar conseqüències, contraposar punts de vista diversos, confrontar diferents interpretacions, conèixer les opinions dels protagonistes o dels testimonis dels fets... Tot això amb la finalitat d'aprofundir tot el possible en el problema objecte del reportatge per a donar una visió del mateix en totes les seves facetes. Les característiques que el defineixen són l'exhaustivitat i l'objectivitat.

presentació
Les obres tindran una extensió màxima de 5 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai, tipus de lletra Arial, [original + 5 còpies] juntament amb un CD que contingui el text que es presenta al concurs.

premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una tarja regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina


PREMI ESPECIAL DEL TRICENTENARI

L'any 2014 celebrem la commemoració dels 300 anys de la derrota dels catalans a la Guerra de Successió. La celebració del Tricentenari posa en valor la identitat del poble català, amb la voluntat de donar a conèixer i difondre els fets que han marcat la història dels nostres costums, de les nostres institucions, de les nostres lleis i de la llengua pròpia de Catalunya.

L'11 de setembre de 1714, després de tretze mesos de setge, la ciutat de Barcelona va caure en poder de les tropes francocastellanes en el que va ser el capítol final de la Guerra de Successió a la Corona hispànica.

Amb aquesta derrota, Catalunya va perdre les seves institucions nacionals de govern -la Generalitat i les Corts-, i va ser sotmesa a un govern de nova planta caracteritzat per la forta repressió i per la centralització del poder en mans de la monarquia i els seus representants. 

La ciutat de Barcelona, a més, va perdre el seu sistema secular de govern -el Consell de Cent- i va patir una forta destrucció, empitjorada per la decisió de les noves autoritats d'enderrocar una part del barri de la Ribera per tal d'edificar-hi una imponent ciutadella militar que tindria la missió d'evitar nous actes de rebel·lió contra el poder borbònic.

La batalla de Barcelona va ser molt sagnant i va implicar tots els sectors de la ciutat. El sacrifici dels barcelonins i el seu posterior esperit de superació van fer que la data de l'11 de setembre, tot i la derrota, esdevingués un símbol de la voluntat catalana de seguir existint com a entitat nacional.

La UPF se vol sumar als actes de commemoració del Tricentenari atorgant un premi especial a les obres que versin sobre aquesta temàtica.

participants
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra; en el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.

tema
Participaran en el Premi Especial aquelles obres presentades en les diferents modalitats, la temàtica de les quals versi entorn el Tricentenari.

presentació
amb els requisits que estableix cadascuna de les modalitats, caldrà incloure una breu nota explicativa de la relació de l'obra amb el Tricentenari. 

premis
Es concediran dos Premis Especials del Tricentenari: un premi multimèdia, dotat amb 600€ per al primer premi i un accèssit de 150 €; i un premi literari, dotat també amb 600€ per al primer premi i un accèssit de 150€ [ambdós en targes regal].

 • S'inclouran dins el premi multimèdia les obres presentades dins les modalitats de: cartells, fotografia, blocs o pàgines web personals, documents sonors i documents audiovisuals.
 • S'inclouran dins el premi literari les obres presentades dins les modalitats de: text dramàtic, poesia, narrativa breu, assaig, còmic i reportatge.

autoria i propietat de les obres
Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

publicació
Totes les obres premiades seran publicades a través de la web de la UPF. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclussivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ánim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.


 


Anar al començament de la pàgina

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias i Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Tel. 93 542 21 38- Fax. 93 542 21 31
Per posar-te en contacte amb nosaltres fes-ho a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)