Roser Bosch

Publicacions online:


BOSCH, Roser. A way of reasserting and sharing identity: acrylic paintings of the Central Desert. A critical approach.Coolabah, Vol.3, 2009, ISSN 1988-5946 Observatori: Centre d’Estudis Australians, Australian Studies Centre, Universitat de Barcelona.

Accés a l'article aquí


BOSCH, Roser. Llegint el cor del desert australià. Aproximació al Dot Art Movement. Revista Forma. VOL 01. ISSN 2013-7761 Primavera ‘10

Accés a l'article aquí