Patrick Zabalbeascoa Terran

Foto
Investigador doctor
Línia de recerca: traducció audiovisual, teoria de la traducció
Dades de contacte :

Nota biogràfica

Dades personals
Data de naixement: 16-01-1961
Lloc de naixement: Londres, Anglaterra

Formació acadèmica
Llicenciatura en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona l'any 1985

Doctora en Filologia Anglesa (especialitat traducció per la Universitat de Lleida l'any 1993 amb la tesi Developing Translation Studies to Better Account for Audiosual Texts and Other New Forms of Text Production, dirigida per Joan Julià i Munné.

Activitats professionals
1987 - 1990: Professor a La Universitat de Barcelona de Filologia Anglesa.

1990 - 1994 Professor a la Univeristat de Lleida de Filologia Anglesa.

1994 - actualitat: Professor al Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra.

Línies de recerca

Ha participat en grups de recerca i ha fet publicacions en els àmbits següents:

- Anàlisis contrastiu dels elements connectors de l'argumentació i dels elements temporals en textos de especialitat (francès/castellà i anglès/castellà).

- Traducció i adaptació als mitjans de comunicació: factors semiòtics i tècnics del text audiovisual.

Docència

En els darrers anys ha fet classes de Traducció anglès-castellà, Traducció Audioviual, i Teories de la traducció a la llicenciatura de "Traducció i Interpretació" de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF.

En els darrers anys ha fet classes de Perspectives de la traductologia i Fonaments de la recerca en traducció en el doctorat i en el màster "Comunicació multilingüe" del Departament de Traducció i Filologia de la UPF.

Publicacions

Articles

"Dubbing and the Nonverbal Dimension of Translation". Poyatos, F.; (ed.). Nonverbal Communication and Translation: New Perspectives and Challenges in Literature, Interpretation and the Media, J. Benjamins, 1997.

"La traducción del humor en textos audiovisuales" en M. Duro (Coord.) La traducción para el doblaje y la subtitulación, Editorial Cátedra (Signo e Imagen 63). 2001.

"Translating Audiovisual Screen Irony" en Antonia Sánchez Macarro, general editor, y Luis Pérez González (guest editor), Speaking in Tongues: Languages Across Contexts and Users, English in the World Series, Edicions Universitat de València. 2003.

"Translating Non-segmental Features of Textual Communication: the Case of Metaphor within a Binary-branch Analysis", en Gile, D., Hansen, G., Maljmaeker, K. (eds.) Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins pp 99-111. 2004.

"Prototipismo textual, audiovisual y traductológico: una propuesta integradora" en Merino, R. et alia (eds.) Trasvases culturales: literatura, cine, traducción 4. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. pp 177- 194. 2005.

"Translating Jokes for Dubbed Television Situation Comedies". The Translator, N. 2 V. II pp. 235 - 258 (1996)

"Humor and translation, an interdiscipline", Humor Volume 18-2 (2005), pages 185-207. Special Issue Humor and Translation, Guest Editor, Delia Chiaro.
print ISSN 0933-1719/05/0018-0185. Mouton de Gruyter.