Victòria Alsina Keith

Foto
Coordinadora del Cedit, investigadora doctora
ID ORCID: 0000-0003-2606-5171
Dades de contacte :

Nota biogràfica


Línies de recerca

Estilística i traducció

Traductors catalans

Docència

En els darrers anys ha fet classes de Traducció castellà-català, Traducció anglès-català i anglès-espanyol i Teories de la traducció a la llicenciatura de "Traducció i Interpretació" de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF.

En els darrers anys ha fet classes de Perspectives de la traductologia i Fonaments de la recerca en traducció en el doctorat i en el màster "Comunicació multilingüe" del Departament de Traducció i Filologia de la UPF.

Publicacions

http://argos.upf.edu?id=3fcacae6111dbb1f&idioma=en&tipo=publ