Victòria Alsina Keith

Foto
Coordinadora del Cedit, investigadora doctora
Línies de recerca: estilística i traducció, traductors catalans
Dades de contacte :

Nota biogràfica

Victòria ALSINA KEITH

Formació acadèmica
Llicenciatura en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona l'any 1980

Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona l'any 1985 amb la tesi Lluís Nicolau d'Olwer, humanista, dirigida per Joan Bastardas i Parera

Màster en Lingüística Computacional per la Universitat de Barcelona l'any 1990

Activitats professionals
1986 - 1994: Lexicògrafa a les Oficines lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.

1989 - actualitat: Traductora, sobretot de l'anglès al català, però també del llatí al català, d'obres literàries i d'assaig per a diverses editorials (Edicions 62, Edicions B, La Magrana, Proa, La Central del Llibre, Eumo, revista Formats).

1994 - actualitat: Professora al Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra.

Línies de recerca

Ha participat en grups de recerca i ha fet publicacions en els àmbits següents:

- La recepció dels clàssics grecollatins en la Catalunya noucentista (tema de la seva tesi doctoral)

- Lexicografia monolingüe i bilingüe, sobretot els aspectes semàntics de la definició lexicogràfica

- Traductors catalans: Tísner, Jordi Arbonès, participació en el Diccionari de traductors catalans.

- Aspectes lingüístico-estilístics de les traduccions literàries de l'anglès al català i al castellà

Docència

En els darrers anys ha fet classes de Traducció castellà-català, Traducció anglès-català i anglès-espanyol i Teories de la traducció a la llicenciatura de "Traducció i Interpretació" de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF.

En els darrers anys ha fet classes de Perspectives de la traductologia i Fonaments de la recerca en traducció en el doctorat i en el màster "Comunicació multilingüe" del Departament de Traducció i Filologia de la UPF.

Publicacions

Llibres

2008. Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen. Les traduccions al català. Vic: Eumo, "Biblioteca de Traducció i Interpretació", núm. 13.

Edició de llibres

2004. [Juntament amb Jenny Brumme, Carsten Sinner i Cecilio Garriga] Traducción y estandardización. Madrid / Frankfurt am Main: Vervuert / Iberoamericana.

2001. [Juntament amb Janet DeCesaris] Estudis de lexicografia, 1999-2000. Barcelona: IULA, Universitat Pompeu Fabra.

Articles

(en premsa). "El tratamiento del discurso indirecto libre en las traducciones españolas y catalana de Mansfield Park de Jane Austen". A: Brumme, J. (ed.) La descripción y la traducción de la oralidad fingida. Frankfurt/M.: Vervuert; Madrid: Iberoamericana.

2007. "Translating irony. Catalan versions of Jane Austen". A: Thelen, M.; Lewandowska-Tomaszczyk (eds.) Translation and Meaning. Part 7. Proceedings of the Maastricht session of the 4th International Maastricht-Lódz Duo Colloquium on "Translation and Meaning". Maastricht: Universitaire Pers Maastricht / Zuyd University, p. 339-347.

2005. "Jordi Arbonès. Les traduccions de Jane Austen". A: Quaderns. Revista de traducció, 12, 2005, p. 47-58.

2004. "Jordi Arbonès: Translating in Difficult Times". A: Branchadell, A.; West, L. M. (eds.) Less Translated Languages, p. 375-388. Amsterdam: John Benjamins.

2002. [Juntament amb Janet DeCesaris] "Bilingual lexicography, overlapping polysemy, and corpus use". A: Altenberg, Bengt & Granger, Sylviane (eds.) Lexis in Contrast. Corpus-based approaches, p. 215-229. Amsterdam: John Benjamins.

2001. "Tísner, traductor". A: En recuerdo de Tísner. Semblanza. Cristina Lloret i Angélica Maciel (eds.), p. 25-36. Zapopan (Mèxic): El Colegio de Jalisco / Generalitat de Catalunya.

2001. [Juntament amb Jenny Brumme] "No es oro todo lo que reluce. Propuesta de análisis del campo semántico "despedir luz" en las lenguas románicas y en alemán. Studien zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich". A: Gerd Wotjak (ed.), p. 571-590. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

1998. "Lluís Nicolau d'Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge". A: Els Marges. Revista de llengua i literatura, 62 (desembre del 1998), p. 89-105.