Grau en Medicina - Horaris

Branca de coneixement Ciències de la salut i de la vida
Durada Sis cursos acadèmics
Horaris L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)
Calendari De setembre a juny
Preu 2.512,23 €
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura) 
Crèdits 360 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 70; assignatures obligatòries: 268; assignatures optatives: 16; treball de fi de grau: 6
Nombre de places 60
Lloc de realització Campus del Mar
Organització Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

HORARIS

L'elevat volum d'ensenyament pràctic previst al grau implica que la dedicació als estudis per part de l'estudiant sigui a jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'alumne tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (inclou activitat presencial, no presencial i estudi personal).

CURS 2014-15

Els horaris del curs 2014-15 es publicaran en aquesta pàgina web durant la primera setmana de setembre

Els grups de pràctiques de 1r curs estaran disponibles a principis de setembre

Els grups de pràctiques dels estudiants que continuen estudis estaran disponibles quan finalitzi l'automatrícula, a partir del 16 de setembre

 

CURS 2013-14

PRIMER TRIMESTRE

Primer (doc. pdf última actualització 13/11/13)
Segon (doc. pdf última actualització 29/11/13)
Tercer (doc. pdf última actualització 13/11/13)
Quart  (doc. pdf última actualització 18/11/13)
Cinquè (doc. pdf última actualització 30/10/13)
Sisè    (doc. pdf última actualització 26/11/13)


SEGON TRIMESTRE

Primer  (doc. pdf última actualització 24/02/14)
Segon  (doc. pdf última actualització 11/03/14)
Tercer  (doc. pdf última actualització 17/02/14)
Quart   (doc. pdf última actualització 05/03/14)
Cinquè (doc. pdf última actualització 20/02/14)
Sisè     (doc. pdf última actualització 10/02/14)

TERCER TRIMESTRE

Primer  (doc. pdf última actualització 05/05/14)
Segon  (doc. pdf última actualització 29/05/14)
Tercer  (doc. pdf última actualització 15/05/14)
Quart   (doc. pdf última actualització 03/06/14)
Cinquè (doc. excel última actualització 05/06/14)