Sessions de formació temàtiques de Ciències Experimentals i de la Salut

La Biblioteca del Mar us ofereix una sèrie de sessions programades d’acord amb les necessitats dels estudis que s'imparteixen en l'àmbit temàtic de les Ciències Experimentals i de la salut:

Fletxeta Guia temàtica de Ciències Experimentals i de la Salut

Fletxeta Revistes electròniques de biomedicina
Fletxeta Mantenir-se al dia amb els serveis d'alerta
Fletxeta Cerca a Internet d'informació biomèdica
Fletxeta RefWorks: gestor de bibliografies

Fletxeta Bases de dades biomèdiques
Fletxeta Bases de dades biomèdiques espanyoles
Fletxeta MEDLINE/PubMed: Cerca bàsica
Fletxeta MEDLINE/PubMed: Cerca avançada
Fletxeta ISI Web of Knowledge
Fletxeta
ISI Web of Science
Fletxeta
El factor d'impacte: Journal Citation Reports
Fletxeta
Medicina basada en l'evidència: la Biblioteca Cochrane Plus

A més a més, podeu sol·licitar l’impartiment de sessions a la carta sobre un tema no previst per la Biblioteca i sessions de formació generals sobre els principals serveis de la Biblioteca i les eines generals de cerca d'informació.


Per sol·licitar una sessió

Cal que formeu un grup de, com a mínim, tres persones i que ompliu el formulari de sol·licitud. Podeu escollir qualsevol hora de dilluns a divendres entre les nou del matí i les vuit de la tarda i comentar els aspectes que més us interessaria tractar a la sessió.

Per aquelles sessions a la carta, no previstes per la Biblioteca, ompliu també el formulari de sol·licitud de sessió, tot especificant el tema, així com els aspectes a tractar que us interessen més. El bibliotecari temàtic es posarà en contacte amb vosaltres per definir el contingut i convenir la data de la sessió.

Contingut de les sessions programades

 

Fletxeta Guia temàtica de Ciències Experimentals i de la Salut
· Quins recursos trobareu
· Serveis que us ofereix la Biblioteca
· Accés a bases de dades i revistes electròniques
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Presentació
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta Revistes electròniques de biomedicina
· Quines revistes electròniques teniu al vostre abast
· Accés al text complet: catàleg, web, PubMed
· Obtenció d'articles d'altres biblioteques
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Presentació
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta Mantenir-se al dia amb els serveis d'alerta
· Què son els serveis d'alerta? Tipologia i funcionament
· Alertes de sumaris: Current Contents, Sumaris del CBUC
· Alertes de cerques: My NCBI, ISI Web of Knowledge
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta Cerca a Internet d'informació biomèdica
· Cerca avançada amb cercadors generals: Google, Google Scholar
· Cercadors i directoris temàtics: Scirus, HonSelect
· Avaluació de pàgines web
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta Bases de dades biomèdiques
· MEDLINE/PubMed, Web of Science, Cochrane Library Plus
· Contingut, característiques i diferències
· Com seleccionar l'adient?
Durada aproximada:
1 h 30 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta Bases de dades biomèdiques espanyoles
· On podem trobar articles de revista espanyols
· Cerca a IME i IBECS
· Altres fonts d'informació: Doyma, sumaris electrònics ...
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta MEDLINE/PubMed: Cerca bàsica
· Qué conté? Comparació entre interfícies d'accés
· Cerca per paraula clau i límits
· Resultats: gravació i exportació. Accés al text complet
Durada aproximada:
1h 30 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta MEDLINE/PubMed: Cerca avançada
· Cerca per matèries (MeSH)
· Altres serveis: Clinical Queries, BookShelf
· Personalització: My NCBI
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta ISI Web of Knowledge
· Què conté? Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports ...
· Cerca bàsica i avançada
· Personalització: gravació de cerques, llista de revistes ...
Durada aproximada:
1h 30 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta ISI Web of Science
· Què conté? Comparació amb PubMed
· Cerca bàsica i avançada
· Com buscar els articles que citen un autor o article determinat
Durada aproximada:
1h 30 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta El factor d'impacte: Journal Citation Reports
· Conceptes bàsics: factor d'impacte, quartil ...
· Cerca bàsica i avançada
· Altres iniciatives: el factor d'impacte de les revistes mèdiques espanyoles
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta Medicina basada en l'evidència: la Biblioteca Cochrane Plus
· Quines bases de dades conté i en quins idiomes?
· Cerca i visualització de resultats
· Resultats: gravació i exportació
Durada aproximada:
50 minuts
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina
Fletxeta RefWorks: gestor de biblografies
· Incorporar referències des de bases de dades
· Inserir citacions i generar bibliografies en documents de text
· RefShare: compartir bibliografies
Durada aproximada:
2 hores
Format: Taller pràctic
Anar al començament de la pàgina