Préstec d'ordinadors portàtils

Go to translation by UPF staff

Aquest servei compta amb la col·laboració del Consell Social de la UPF.

La Biblioteca i el Servei d'Informàtica us ofereixen el servei de préstec d'ordinadors portàtils dins del campus de la Universitat per al treball individual o col·lectiu, amb  connexió als recursos d'informació electrònics.

 

 

Qui pot utilitzar el servei de préstec d'ordinadors portàtils

Tots els estudiants dels estudis oficials que imparteix la UPF en els seus centres integrats.

 

Com donar-se d'alta del servei

Per donar-vos d'alta heu d'omplir el formulari electrònic d'inscripció en el servei, acceptant les normes i condicions d'ús.

La inscripció en el servei de préstec d'ordinadors portàtils té vigència fins al final de cada curs acadèmic. A l'inici de cada curs haureu de tornar a omplir el formulari, si voleu continuar utilitzant aquest servei.

Quan us doneu d'alta podeu triar el sistema d'enviament d'avisos del servei (correu electrònic institucional o SMS). Una vegada donats d'alta també podeu modificar el sistema d'enviament triat prèviament.

 

 

 

On demanar l'ordinador portàtil i com saber si n'hi ha de disponibles

Adreceu-vos al taulell de préstec de qualsevol de les seus de la Biblioteca/CRAI. Per fer el préstec heu de presentar el carnet de la UPF o un altre document identificatiu.

Per saber en tot moment quants ordinadors portàtils hi ha disponibles, i en quines seus, consulteu-ho a Portàtils disponibles 

La devolució de l'ordinador portàtil, l'heu de fer sempre en la mateixa seu on heu fet el préstec.

 

Horari

Aquest servei s'ofereix a totes les seus des de l'horari d'obertura i fins a les 20.30 hores (19.30, de dilluns a divendres no festius, en èpoques de Nadal i estiu).

 

Quant de temps dura el préstec

El préstec té una durada màxima de 4 hores. Es pot renovar si no hi ha usuaris en llista d'espera. Per renovar-lo, cal que us adreceu al taulell.


On es pot fer servir

L'ordinador portàtil no pot sortir de les instal·lacions del campus de la Universitat.

 

Es poden fer reserves?

No es poden fer reserves dels ordinadors portàtils per a un dia i una hora concrets.

Si voleu fer un préstec i no n'hi ha cap de disponible, podeu posar-vos en llista d'espera:

Quan hi hagi un ordinador portàtil disponible us avisarem mitjançant un SMS o amb un missatge al vostre correu institucional (segons hagueu triat en el moment de donar-vos d'alta) i disposareu de 15 minuts per passar a recollir-lo. Cal tenir present, però, que la correcta i puntual recepció dels SMS i dels correus electrònics depèn de diversos factors tècnics aliens a la Biblioteca.


Anar al començament de la pàgina

Quin programari inclou el portàtil

Els ordinadors portàtils tenen arrencada dual, la qual cosa permet treballar amb dos sistemes operatius:

Fletxeta Microsoft Windows XP
Fletxeta Linux Ubuntu

El programari inclòs és: 

Fletxeta Programari bàsic

Fletxeta Microsoft Office
Fletxeta LibreOffice
Fletxeta PDF Creator
Fletxeta Antivirus Trend Micro
Fletxeta Mozilla Firefox
Fletxeta Adobe Reader
Fletxeta 7 Zip
Fletxeta FTP FileZilla

Fletxeta Programari específic

Campus Ciutadella
     Fletxeta EViews
     Fletxeta Matlab
     Fletxeta R
     Fletxeta SPSS
     Fletxeta Stata
Campus Poblenou
     Fletxeta SPSS

Fletxeta Accés a la xarxa WiFi

Fletxeta Navegadors d'internet
Fletxeta Impressores/fotocopiadores d'Océ

Fletxeta Accés a les aplicacions de Novell

Fletxeta Carpetes personal de Novell (T:\)
Fletxeta Aplicacions pròpies de cada estudi (les mateixes que els ordinadors de les aules)

 

Anar al començament de la pàgina

Com guardar informació

Teniu diversos mitjans per guardar la informació que elaboreu mentre feu ús del portàtil:

Fletxeta En els vostres propis dispositius d'emmagatzemament extern (USB o Firewire), o utilitzant el programari de gravació per a CD i DVD
Fletxeta Accedint a la xarxa Novell i gravant-la:

 

Fletxeta Directament en el vostre directori personal
Fletxeta Fent una connexió ftp, utilitzant el servidor nwftp.upf.es
Fletxeta Connectant-vos a l'adreça http://webfiles.upf.es/NetStorage

 

Anar al començament de la pàgina

Què passa si...

Fletxeta Es retorna l'ordinador amb retard o no es retorna
Fletxeta Es fan canvis en la configuració del programari
Fletxeta Es retorna l'ordinador amb desperfectes
Fletxeta Es treu de les instal·lacions del campus de la universitat

Sou responsables del portàtil mentre el tingueu en préstec i teniu el deure de retornar-lo quan finalitzi el període de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, mal ús, pèrdua o no devolució del portàtil.

 

Incompliment Penalització

Retornar l'ordinador portàtil amb retard (el mateix dia)

Suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils de 7 dies per cada hora de retard

Retornar l'ordinador portàtil amb retard (abans de les 14.00 h de l'endemà)

Suspensió del sevei durant 3 mesos
Retornar l'ordinador portàtil amb retard (entre les 14.00 i les 21.00 h de l'endemà) Suspensió del servei durant 1 any
Treure l'aparell de les instal·lacions del campus de la Universitat Suspensió del servei durant 3 mesos

Fer canvis en la configuració del programari

Suspensió del servei durant 7 dies

Ocasionar desperfectes en l'ordinador portàtil per un mal ús Assumir el cost de la reparació del dany produït en el termini de dos mesos a partir de la reparació, i suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils fins a la realització del pagament.
No retornar l'ordinador portàtil Assumir la despesa d'adquisició d'un nou ordinador portàtil, de les mateixes característiques a l'aparell no retornat, en el termini de dos mesos a partir de la data del préstec, i suspensió del servei de préstec fins a la realització del pagament.

Anar al començament de la pàgina