Repositoris digitals

Què són els repositoris digitals?

La producció científica i institucional desenvolupada a la universitat és un dels pilars sobre els quals es fonamenta el seu reconeixement i el seu prestigi.

Un repositori digital és un sistema d'informació que recopila la producció intel·lectual de les comunitats universitàries, la preserva, la divulga i hi dóna accés. La Universitat Pompeu Fabra disposa del seu repositori institucional i participa en diversos repositoris cooperatius .

 

Repositori institucional


e-Repositori

 

El Repositori digital de la UPF recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l’activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l’impacte de la investigació feta a la UPF i preservar la memòria intel·lectual de la UPF.
Com participar-hi

 

Repositoris digitals cooperatius

La Biblioteca de la UPF participa en els repositoris digitals d'accés obert coordinats pel Consorci de Biblioteques de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya. Aquesta documentació també es troba accessible a través de repositoris i cercadors d'àmbit estatal i internacional. La seva finalitat és difondre la recerca i augmentar la visibilitat dels documents generats a les universitats.

 

Dart

 

Dart permet consultar, en accés obert, més de 70.000 tesis doctorals europees. Projecte nascut el 2005 a partir d’un consorci acadèmic de socis universitaris (d’entre els que està el CBUC) que té per objectiu proveir d'accés obert a les tesis en línia europees, tant ja publicades a repositoris existents, o directament a DART.

 

Hispana

 

Hispana és un recull de textos electrònics de temàtica variada produida per tot tipus d'institucions espanyoles (arxius, biblioteques i museus). Permet la consulta dels continguts de 130 col·leccions digitals i conté un directori de projectes de digitalització de l'estat espanyol.

 

Memòria Digital de Catalunya permet consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, fullets, etc. relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de MDC és augmentar la visibilitat i la consulta del patrimoni bibliogràfic i cultural català.

La UPF hi participa amb set col·leccions:

 

Materials Docents en Xarxa (MDX)

 


Materials Docents en Xarxa
és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, contribuint alhora a la innovació educativa i a l'accés lliure al coneixement.

 

OpenDOAR

 

OpenDOAR és un directori de repositoris institucionals en accés obert de tot el món. Permet consultar per països, idiomes, temàtica, tipus de contingut, etc.

 

RACO: Revistes Catalanes d'Accés Obert

 

RACO és un repositori cooperatiu des d'on es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, que es troben en curs de publicació. Actualment, hi ha consultables més de 100 revistes de diverses institucions catalanes.

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica en revistes catalanes.

Revistes de la UPF publicades a RACO

 

RECERCAT

 

RECERCAT és un repositori cooperatiu de documents digitals, en accés obert, que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya i, alhora, contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta, endegat per les institucions que financen la recerca, per tal de crear alternatives al paradigma de pagar per tenir accés a informació que s'ha elaborat en la pròpia institució.

Col·leccions de la UPF publicades a RECERCAT

Com publicar a RECERCAT

 

Recolecta border=

 

Recolecta: recolector de ciencia abierta dóna accés obert als treballs d'investigació disponibles en repositoris institucionals i temàtics que es fan a les universitats i altres institucions acadèmiques espanyoles, facilitant el seu ús i la seva visibilitat. És una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT). La UPF participa a través dels dipòsits cooperatius RECERCAT, RACO i TDX.


 

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa

 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'Internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Tesis de la UPF publicades a TDX

Com publicar la tesi a TDX

 

Per a qualsevol suggeriment o dubte, adreceu-vos al personal bibliotecari. També podeu fer-nos arribar els vostres comentaris. No dubteu a demanar-nos més informació sobre qualsevol aspecte que us interessi.