Índexs per valorar les revistes de Comunicació i Tecnologies de la Informació

Tornar a Índexs per valorar les revistes (per àmbits científics)

Inclou: Cinema, Comunicació Audiovisual, Enginyeries, Lingüística, Periodisme, Publicitat, Relacions públiques, Traducció, etc.

Eines Indicadors Saber-ne +
JCR logo

 

Journal Citation Reports (JCR) distribuït per Thomson Reuters i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes de ciència i tecnologia per una banda, i les de ciències socials per una altra (unes 7.000 en total), en funció del seu factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les cites que publiquen i que reben les publicacions), vida mitjana i índex d'immediatesa. Abast cronològic: des de 1997 fins a l'actualitat.

 Scopuslogo

 

SJR (Scimago Journal Rank) permet cercar el quartil de la revista seleccionant l'opció "Journal search".
SNIP (Source Normalized Impact per Paper).
IPP (Impact per Publication)

Vegeu també:Journal Metrics from Elsevier

Scopus. Produït per Elsevier i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats.
SJR (vegeu més avall Scimago Journal & Country Rank).
SNIP indicador creat pel professor Henk Moed de la University of Leiden (Holanda) mesura l'impacte segons les característiques de la matèria motiu de recerca.  
Per accedir als indicadors podeu fer-ho des de Sources (permet cerca per matèries) o bé des de Analytics (Journal Analyzer) per buscar per un títol de revista en concret. Cobertura des de 1996. 

 Scimago logo

Quartils SJR
Índex H (de revistes)

Scimago Journal & Country Rank, iniciat al desembre 2007, portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus, de Elsevier i desenvolupat per Scimago Research Group (format per membres de la Universidad de Granada, de Extremadura, Carlos III de Madrid i d'Alcalá de Henares)
Índex H (de revistes) L'índex h expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h cites. Per a més informació vegeu l'ajuda Help de Scimago.

 Eigenfactor logo

Eigenfactor.org. Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Es basa en la informació del JCR i en l'aplicació d'algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina. 
També podem obtenir el Eigenfactor a través del Journal Citation Reports (JCR).

Erih logo

Inclou: Gender studies i Linguistics


ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences creat per l'European Science Foundation.

ERIH PLUS és un nou índex de referència per a revistes científiques de les Humanitats i Ciències Socials. L'índex ERIH PLUS engloba les llistes ERIH originals, que en un principi només cobria les disciplines d'Humanitats. L'índex de referència nou s'anomena ERIH PLUS, per tal d'indicar que la llista s'ha estès per incloure també disciplines de les Ciències Socials.

 Resh
Nova versió de l'antic RESH, important per dret,humanitats, lingüística i traducció

CNEAI, ANECA y Latindex

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) un sistema d'informació que s'integra d'indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de Ciències socials i Humanitats. Identificació i aplicació dels criteris de qualitat d'editorial de les agències d'avaluació de l'ANECA, CNEAI i el sistema d'informació LATINDEX per a revistes científiques. 

 dice.gif
(CSIC-ANECA)

Inclou: Comunicació, Documentació...  

ANEP/FECYT i d'altres indicadors: ERIH, Latindex, Carhus Plus, etc.
Vegeu la pestanya Metodologia

 DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

 carhus.gif
(AGAUR)

Inclou: Comunicació i Informació


A/B/C/D
Es basa en l'Índex (ICDS)

CARHUS Plus+ és un sistema d'avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Desenvolupat per l'AGAUR-Talència a proposta de la Direcció General de Recerca. Aquesta classificació es revisa periòdicament cada dos anys.

Vegeu els resultats a la part inferior de la pantalla, ordenat alfabèticament, per àmbits científics, per valoració, etc. 

Altres eines complementàries
Indicadors Saber-ne +
RETIUAB

(UAB) Universitat Autònoma de Barcelona

* Si us presenteu a convocatòries valideu la informació amb les eines de la part superior

Inclou els indicadors: AQU, ANECA, CNEAI...

Aquest projecte és el resultat de la col·laboració entre el Departament de Traducció i Interpretació (UAB), i el personal de la Biblioteca d'Humanitats, del Servei de Biblioteques de la (UAB).

Revistes dels Estudis de Traducció i Interpretació (RETI) posa a l'abast del Personal Docent i Investigador (PDI) una eina útil per poder disposar de dades objectives sobre la qualitat i l'impacte de les publicacions en revistes acadèmiques en l'àmbit dels Estudis de Traducció i Interpretació. Hi trobareu una llista de revistes acadèmiques d'aquesta àrea de coneixement amb els indicadors de qualitat dels diferents recursos que són valorats per les entitats d'acreditació: AQU, ANECA i CNEAI.

spischopub

 

SPI està en fase BETA, aproximació a l'avaluació d'editorials de llibres científics. 

Ja surt a les convocatòries AQU i ANECA en l'avaluació de llibres i capítols: Història, Art, Filosofía, Filología y Lingüística.  
SPI (indicadors d'editors acadèmics) és un dels resultats de la "Categorització de publicacions científiques en Humanitats" i Ciències Socials projecte de recerca finançat pel CSIC. És també un punt de partida en el desenvolupament del Pla Nacional de R + D + i projecte i "avaluació d'editorials acadèmiques (espanyoles i estrangeres) de llibres en les Humanitats i les Ciències Socials a través de l'opinió dels experts i l'anàlisi dels processos editorials", que ha començat a treballar a principis del 2012.

psmetrics

 

Està en fase beta, índex bibliomètric per mesurar l'impacte de les editorials de monografies científiques   

Publishers Scholar Metrics és un producte realitzat pel Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3). L'equip està format per investigadors de la Universidad de Granada i de la Universidad Politécnica de Valencia.

Publishers Scholar Metrics és un índex bibliomètric que pretén mesurar l'impacte de les editorials de monografies científiques a partir del recompte de cites dels llibres publicats pels professors i investigadors d'universitats públiques espanyoles indexats a Google Scholar fins 2012 en l'àmbit de les Humanitats i Ciències Socials.