Índexs per valorar les revistes de Ciències Socials i Humanes

Tornar a Índexs per valorar les revistes (per àmbits científics)

Inclou: Ciències Polítiques i Socials, Dret, Economia i Empresa, Història, Humanitats.
Per Lingüística i Traducció vegeu Índexs per valorar les revistes de Comunicació i Tecnologies de la Informació

 

Eines Indicadors Saber-ne +

JCR logo

 

Quartil
EigenfactorTM
Journal Citation Reports (JCR). Produït per l'ISI (Institute for Scientific Information),distribuït per Thomson Reuters (Scientific) i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes de ciència i tecnologia per una banda, i les de ciències socials per una altra (unes 7.000 en total), en funció del seu factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les cites que publiquen i que reben les publicacions), vida mitjana i índex d'immediatesa. Abast cronològic: des de 1997 fins a l'actualitat.

 Scopuslogo

Complementa les cerques de Web of Science

SJR (Scimago Journal Rank)
SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Scopus. Produït per Elsevier i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats.
SJR (vegeu més avall Scimago Journal & Country Rank).
SNIP indicador creat pel professor Henk Moed de la University of Leiden (Holanda) mesura l'impacte segons les característiques de la matèria motiu de recerca.  
Per accedir als indicadors podeu fer-ho des de Sources (permet cerca per matèries) o bé des de Analytics (Journal Analyzer) per buscar per un títol de revista en concret. Cobertura des de 1996. 

 Scimago logo

Quartils SJR
Índex H (de revistes)

Scimago Journal & Country Rank, iniciat al desembre 2007, portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus, de Elsevier i desenvolupat per Scimago Research Group (format per membres de la Universidad de Granada, de Extremadura, Carlos III de Madrid i d'Alcalá de Henares)
Índex H (de revistes) L'índex h expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h cites. Per a més informació vegeu l'ajuda Help de Scimago.

 Eigenfactor logo

EigenfactorTM

Eigenfactor.org. Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Es basa en la informació del JCR i en l'aplicació d'algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina. 
També podem obtenir el EigenfactorTM a través del Journal Citation Reports (JCR).

 Erih logoEuropean Reference Index for the Humanities (ERIH)
Interfície de recerca
Inclou: Gender studies i Linguistics

INT1 (antiga A),
INT2 (antiga B),
NAT (antiga C),
 

European Reference Index for the Humanities (ERIH) creat per l'European Science Foundation. Classifica revistes europees en els àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats. 
A maig 2011 s'han fet canvis tant en els indicadors com en la nova interfície de consulta.
Per veure els resultats prémer la paraula "Here" a: ERIH revised lists are available HERE i un cop dins baixar fins avall de tot de la pantalla i allí tornar a prémer la paraula: "Here" , una vegada a la pàgina premeu: "Go to lists" i estareu a la interfície de recerca.
Permet buscar per títol de revista, ISSN, disciplina i categories de 2007 i 2011.  

 latinIndex.gif

Puntuació numèrica

LatIndex pretén reunir i difondre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

La puntuació numèrica es basa en les "características cumplidas", és a dir, les revistes en paper puntuen: sobre 33 i les revistes electròniques: sobre 36. 

 Resh
Nova versió de l'antic RESH, important per dret, humanitats, lingüística i traducció

CNEAI, ANECA y Latindex

 RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) un sistema d'informació que s'integra d'indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de Ciències socials i Humanitats. Identificació i aplicació dels criteris de qualitat d'editorial de les agències d'avaluació de l'ANECA, CNEAI i el sistema d'informació LATINDEX per a revistes científiques.

 dice.gif
(CSIC-CINDOC)

ANEP/FECYT i d'altres indicadors: ERIH, Latindex, Carhus Plus, etc.
Vegeu la pestanya Metodologia

 DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

 carhus.gif
(AGAUR)


A/B/C/D
Es basa en l'Índex (ICDS)

CARHUS Plus+ és un sistema d'avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Desenvolupat per l'AGAUR-Talència a proposta de la Direcció General de Recerca. Aquesta classificació es revisa periòdicament cada dos anys.

Vegeu els resultats a la part inferior de la pantalla, ordenat alfabèticament, per àmbits científics, per valoració, etc. 

 miar.gif

Índex (ICDS)

MIAR. Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes és un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Responsables del projecte: Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Es basa en l'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS). Per trobar resultats cal fer : Buscar MIAR.