Com trobar el quartil

Si un llistat de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'elles és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt estan en el primer quartil, els quartils mitjos seran el segon i tercer, i el quartil més baix el quart. Ex.: en un llistat de 100 títols, el primer quartil seran els 25 primers títols i aquests seran els més valorats pels investigadors.

Divisió quartils

Disponible a través del In-RECS.

Com cercar el quartil d'una revista al JCR?

Fletxeta Cerca del quartil al JCR: 1r Aneu a JCR   Fletxa  2n Busqueu la revista Fletxa 3r Busqueu el quartil a la pantalla de resultats Fletxa 4t Cerqueu el quartil al quadre de resultats

Com calcular manualment el quartil d'una revista per exemple al JCR?

Fletxeta Cerca i càlcul del quartil al JCR:  1r pas Aneu a JCR    Fletxa  2n pas Busqueu el Factor d'Impacte de la revista i la seva categoria Fletxa  3r pas Torneu a la pantalla inicial de JCR Fletxa4t pas Busquem el lloc que ocupa la revista dins la seva categoria

Com trobar el quartil a IN-RECS:

Fletxeta Cerca amb IN-RECS:  1r pas Aneu a In-RECS    Fletxa  2n pas Trieu la disciplina   Fletxa  3r pas Vegeu quadre ordenat en quartil

Cerca del quartil al JCR 

1r pas Aneu a JCR

Journal Citation Reports es pot trobar en el llistat alfabètic de Bases de dades i a la pàgina de les guies temàtiques de Ciències Experimentals i de la Salut, Ciències Polítiques i Socials, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Economia i Empresa

2n pas Busqueu la revista 

A la pantalla inicial de selecció marqueu l'opció cerca per revista específica ("Search for a specific journal").

Quadre de selecció

Introduïu a la casella corresponent el nom de la revista que voleu cercar, en el cas de l'exemple busquem la revista Nature.

3r pas Busqueu el quartil a la pantalla de resultats

A la pantalla de resultats cliqueu al nom de la revista per cercar la informació extens.
 
Quadre de resultats
 
Busqueu el seguent icone Journal Ranking a la pantalla d'informació extens de la revista.
    

4t pas Cerqueu el quartil al quadre de resultat

Com veieu en el quadre de resultats la revista Nature es troba al primer quartil.
Lloc que ocupa la revista

 

Cerca i càlcul del quartil al JCR

1r pas Aneu a JCR

Journal Citation Reports es pot trobar en el llistat alfabètic de Bases de dades i a la pàgina de les guies temàtiques de Ciències Experimentals i de la Salut, Ciències Polítiques i Socials, i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Economia i Empresa

2n pas Busqueu el Factor d'Impacte de la revista i la seva categoria

Seguim les instruccions de la pàgina Com trobar el factor d'impacte amb JCR, accedim a la pàgina d'informació detallada de la revista i busquem la seva categoria. En el cas de la revista Medicina Clínica la seva categoria és Medicine, General & Internal com veiem a la imatge.

Categoria de la revista

3r pas Torneu a la pantalla inicial de JCR

A la primera pantalla de selecció trieu l'any i la visualització per categoria.

Cerca per categoria
 
Un cop seleccionat la categoria a la que pertanya la nostra revista, demanem que es presentin les revistes per ordre del seu factor d'impacte. 
 
Cerca per factor d'impacte
  

4t pas Busquem el lloc que ocupa la revista dins la seva categoria

Lloc que ocupa la revista

Ocupa el lloc 50 dins un total de 100 revistes.

Si hi ha 100 revistes, cada quartil (quarta part) és de 25 revistes, la distribució de les revistes quedaria de la següent manera:
 
1r quartil: 1-25
2n quartil: 26-50
3r quartil: 51-75
4t quartil: 76-100

Per tant, la revista Medicina Clínica està al 2n quartil de la categoria Medicine, General & Internal.

 

Cerca amb IN-RECS     

1r pas Aneu a In-RECS

In-RECS es pot trobar en el llistat alfabètic de Bases de dades.

 

2n pas Trieu la disciplina

IN-RECS pàgina inicial

3r pas Per defecte presenta un quadre amb el llistat de revistes de la disciplina escollida ordenats per quartil.

IN-RECS ordenació en quartil

Anar al començament de la pàgina