Com trobar el quartil

Si un llistat de revistes d'una determinada categoria temàtica són ordenades de major a menor factor d'impacte, segons el Journal Citations Reports, es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'elles és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt estan en el primer quartil, els quartils mitjos seran el segon i tercer, i el quartil més baix el quart. Ex.: en un llistat de 100 títols, el primer quartil seran els 25 primers títols i aquests seran els més valorats pels investigadors. Aquest seria un exemple:

quartil_2012

El quartil i l'àrea o categoria al (JCR) Journal Citations Reports el demanen a les convocatòries de l'AQU i de l'ANECA entre altres. Aquest seria un exemple:

 

exemple_aqu