News

29.09.2014
La colección Aldea Global publica dos nuevos títulos: actos de presentación
Aldea Global és una col·lecció de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I de Castelló, de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de València, que edita obres sobre comunicació i tecnologies de la comunicació. 
17.09.2014
New Library/CRAI Twitter
We release Twitter!